Artnit

Paleta

Sreda, 03 Decembar 2014 12:43

Roberto Đakobo - Čovek po Vitruviju

S teškoćama i neverovatnom upornošću, Leonardo je izbliza posmatrao strukturu kostiju i mišiće koji je pokrivaju, krvotok i kretanje udova kod ljudi. Posle direktnih posmatranja, uvek bi usledio crtež olovkom. Ostavio je bezbrojne stranice zabeležaka, skica i komentara za zapažanjima o ljudskom telu i njegovim proporcijama. Strasno se interesovao za anatomiju i fiziologiju. Godine 1489, počeo je da piše knjigu "O ljudskoj figuri", traktat u koji je uložio mnogo rada i detaljnih merenja. Bio je spreman da svoj rad suoči sa jedinom postojećom knjigom te vrste, koju je napisao Rimljanin Vitruvio, arhitekt iz vremena Rimske imperije, u I veku pre Hrista.

Ponedeljak, 01 Decembar 2014 12:32

Gothold Efraim Lesing - Podražavanje u slikarstvu

Svejedno da li je u pitanju bajka ili stvarni događaj kad se priča da je ljubav učinila prvi pokušaj u likovnim umetnostima, tek izvesno je da se ona nije umorila vodeći ruku velikim starim majstorima. Jer, ako danas slikarstvo kao umetnost koja predstavlja tela na površini upražnjavamo u celom njegovom obimu - mudri Grk je slikarstvu povukao mnogo uže granice i ograničio ga na predstavljanje lepih tela. Njegov umetnik nije predstavljao ništa sem lepoga; čak i obično lepo, lepo nižih vrsta, bilo je samo njegov slučajni motiv, njegova vežba, njegova razonoda. U njegovom delu trebalo je da divljenje bude izazvano savršenstvom samoga predmeta. Stari umetnik bio je suviše veliki da bi od svojih posmatrača tražio da se zadovolje prostim hladnim zadovoljstvom koje proističe iz pogođene sličnosti, iz ocene njegove veštine. U njegovoj umetnosti nije mu ništa bilo milije, nije mu se ništa činilo plemenitije, nego krajnji cilj umetnosti.

Subota, 29 Novembar 2014 12:37

Gven Džon - Dorelija u crnoj haljini

Umetničko stvaralaštvo velške slikarke Gven Džon se skoro u potpunosti sastoji od malih portreta i mrtvih priroda. Na svojim portretima obično prikazuje anonimne žene u dužini formata tri četvrtine slike, na kojima poseban značaj daje rukama. Njena poznata sliku Dorelija u crnoj haljini završena je 1904. godine. Danas se ova slika nalazi u galeriji Tejt u Londonu.

Petak, 28 Novembar 2014 16:32

Viktor Vazareli - "Umetnost za sve"

Mađarski slikar Viktor Vazareli je bio teoretičar i najinventivniji praktičar op-arta, važnog pravca u umetnosti XX veka, poznatog kao optička umetnost. Prolazeći kroz različite faze, od figuracije, ideja u duhu učenja Bauhausa i apstrakcije, početkom pedesetih godina XX veka stiže do geometrije koju sasvim prihvata, i njegov rad se usmerava ka stvaranju matematički preciznih struktura čemu je bio posvećen do kraja života.

Nadrealizam je umetnički pokret, formiran u duhu revolta koji je odlikovao evropske avangardne pokrete u prvim dekadama XX veka. Ovaj pokret, koji je nastao iz dadaizma, psihoanalize Sigmunda Frojda i društvenih protivrečnosti nastoji da se uspostavi nov poredak vrednosti i uvedu novi estetski principi. Nadrealizam su pokrenuli francuski intelektualci, a formalni početak je obeležilo izdavanje Nadrealističkog manifesta pesnika i kritičara Andrea Bretona u Parizu 1924. godine.

Utorak, 25 Novembar 2014 12:26

Olga Boznanska - Devojčica sa hrizantemama

Poljsko-francuska slikarka Olga Boznanska bila je stilski povezana sa francuskim impresionizmom. Ona je sebe predstavljala kroz evokativnu moć svojih slika, koje se odlikuju skladnim bojama. Uvažavana je pe svega kao portretista, a zatim kao slikar mrtve prirode i pejzaža. Portret Devojčica sa hrizantemama iz 1854. godine, koji se danas nalazi u Nacionalnom muzeju u Krakovu, je jedna od njenih najpoznatijih slika.

Đorđo de Kiriko je začetnik metafizičkog slikarstva, čije je kanone definisao i objavio u časopisu Pittura metafisica (Metafizičko slikarstvo). Kao tvorac metafizičkog slikarstva radikalno je promenio svet vizuelne komunikacije sledeći čuvenu formulu: "Treba slikati ono što se ne vidi". Na svojim slikama spaja svet imaginacije sa konstruktivnim oblicima realnog sveta, posebno naglašavajući plastične vrednosti predmeta. Smatra se da je stvorio najbolji deo svog slikarskog opusa u metafizičkoj fazi, između 1909. i 1919. godine.

Pop-art je umetnički pravac u savremenoj umetnosti, koji svoje korene ima u dadaizmu i kubizmu. Kao ideja nastao je u Engleskoj sredinom pedesetih godina XX veka, a naziv pop-art je prvi put upotrebio engleski likovni kritičar Lovrens Alovej, 1958. godine, kada je opisao posleratni potrošački način života. Svoj snažan razvoj ovaj umetnički pravac je doživeo početkom šezdesetih godina XX veka u Sjedinjenim Američkim Državama, naročito u Njujorku gde su nekoliko umetnika nezavisno jedan od drugog počeli da rade na način koji je bio blizak njihovom prethodnom iskustvu sa komercijalnom reklamom. Vodeću ulogu su imali Endi Vorhol, Roj Lihtenštajn, Tom Veselman, Džejms Rozenkvist i Klas Oldenburg.

Fovizam nije slikarska škola sa uskim teorijskim programom, već spontani pokret koji je nastao ujedinjenjem tri grupe umetnika sličnih pogleda, oko Anrija Matisa, koji je bio stub ovog pokreta, čije je okupljanje, trajalo od 1901. do 1905. godine. Jednu grupu su činili mladi slikari iz ateljea Gustava Moroa - Anri Matis, Alber Marke, Šarl Kamoan i Anri Mangen, drugu grupu iz Šatua - Moris Vlamenk i Andre Deren, a treću grupu iz Avra - Oton Friez, Raul Difi i Žorž Brak. Naziv ovog pokreta je izveden od reči faves što znači divlje zveri, a potiče od ironične dosetke jednog likovnog kritičara, koju su sami slikari prihvatili, jer su verovali da u njihovom slikarstvu postoji nešto "divlje" što nije ukroćeno navikama i konvencijama.

Francuski postimpresionistički slikar, naivnog ili primitivnog smera Anri Ruso u istoriji umetnosti je poznat po svom zanimanju kao Anri Ruso Carinik. Bio je uveren da slika kao Rafael Santi, zbog čega su mu se njegovi savremenici smejali. Njegov slikarski stil je bio izložen kritici zvanične umetnosti i strogog akademizma, dok su mladi sikari na njegovim slikama prepoznali originalnost. Kasnije su mu istoričari umetnosti odali priznanje kao prethodniku nadrealizma i naivnog, ali potpuno iskrenog pogleda na svet.

Vi ste ovde: Home Paleta