Artnit

ARTNIT
Sreda, 01 Maj 2013 20:59

Robert Oven

Robert Oven britanski društveni reformator, industrijalac i jedan od osnivača utopijskog socijalizma pokušao je da u svakodnevnom životu dokaže istinitost svoje političke i ekonomske doktrine. On je prvi ustao i protiv eksploatacije radnika, na samom početku industrijske revolucije i shvatio važnost ljudskog rada. Potrošio je svu svoju imovinu i uložio znatan deo svoje energije u traženju praktičnih rešenja koja bi omogućila socijalnu emancipaciju siromašnih društvenih slojeva koji su u njegovo vreme činili većinu stanovništva Engleske.

Žudno sam čekao da svane i da se vidi cela pučina. Oduvek sam osećao neki tamni atavizam za velike vode. Nikad nisam imao srca prema apatičnoj lepoti polja, ili gruboj i studenoj tišini brega, ni sam ne znajući zašto. Kao da su moji preci bili gusari i živeli pevajući po vodi i pljačkajući po kopnu!

Sreda, 01 Maj 2013 20:39

El Greko - Hrist Spasitelj

Dominikos Teotokopulos, poreklom sa Krita, u istoriji umetnosti poznatiji kao El Greko, ime je dobio u Španiji, gde je proveo najveći deo svoga života. U svom umetničkom delu spojio je vizantijsku tradiciju i tehniku renesanse. Vizantijski uticaj unosi posebnu toplinu u njegova dela. Hrist Spasitelj je iz serije njegovih portreta, Hrist i njegovih 12 apostola, naslikanih između 1610. i 1614. godine. Danas se slika nalazi u Muzeju El Greka u Toledu.

Ona se samo igrala lepim mislima, nije im verovala; no ipak ih je zvala i bojala se da se ne izgube; one su razastirale blistavi veo nad nad užasom koji je bio iza nje i koji je izbuljenim očima netremice gledao u nju... A kad se veo dizao, ona bi se stresla i zajecala, javljale su se utvare i ispunjavale svu samoću.

Utorak, 30 April 2013 21:24

Mati

Aleksej Maksimovič Peškov, poznatiji kao Maksim Gorki, bio je sovjetski pisac, osnivač književnog metoda socijalističkog realizma i politički aktivista. On je bio prvi veliki pisac radničke klase, pesnik i glasonoša socijalističkog sveta. Njegov poznati roman Mati je prožet dubokom ljubavlju prema radnicima i revolucionarima i nadahnut verom u njihovu konačnu pobedu.

Utorak, 30 April 2013 21:05

Simbolika jorgovana

Jorgovan se od davnina gaji u vrtovima zbog lepih i mirisnih cvetova. To je jedna od onih biljaka koje preživljavaju sve epohe i stilove. Cveta sredinom i krajem proleća i simbolično se povezuje sa obnovom i romantikom. Jorgovan je kao cvet omiljen u hrišćanstvu, posebno za vreme Usrksa.

Vi ste ovde: Home