Artnit

Tako niko ne može da porekne da Rembrantove slike pružaju uživanje u obojenoj pojavi kao takvoj, uživanje, koje je u različitim epohama svakako različito. Njegova strast za lepotu lepih stvari, za oružje i nakit, za stare tkanine s njihovim zamućenim i njihovim žarkim bojama, za čulno uzbudljive egzotične kuriozitete - ta strast zahteva i od površine slike, kao od simfonije boja, lepotu ravnodušnu prema svekolikom “značenju“, prema svekolikom, njome izraženom smislu njenih objekata.

Objavljeno u Paleta
Petak, 07 Juli 2017 10:32

Georg Zimel - O modi

Metodološka mešavina metafizike, ekonomije i društvene teorije podstakla je interesovanje nemačkog filozofa i sociologa Georga Zimela za modu, koju je smatrao teorijskim i važnim poljem istraživanja, koja je ponudila prostor za izrazite, gotovo književne evokacije odeće, ali i za formalni opis dres koda kao vizuelnih i strukturalnih primera za društvene grupe i njihovo određenje.

Objavljeno u Društvo
Četvrtak, 06 April 2017 10:50

Georg Zimel - Teorija sukoba ili konflikta

Nemački sociolog Georg Zimel ističe sukob kao jedan od osnovnih društvenih oblika koji pomaže da se integriše i stabilizuje društvo. On smatra da se sve društvene interakcije, kao na primer u porodici ili preduzeću zasnivaju na sukobima, a da sukob paradoksalno predstavlja jedan od osnova udruživanja, jer je interakcija u njemu najintenzivnija. Sukob je izvor socijalne regulacije, a ne samo disfunkcija i on vodi miru i jedinstvu postizanjem kompromisa ili uništenjem jedne od strana u borbi.

Objavljeno u Društvo
Petak, 01 Juli 2016 10:56

Georg Zimel - Filozofija novca

Georg Zimel, nemački filozof i sociolog svojim klasičnim delom Filozofija novca pokazuje kako je novac, koji je u početku bio sredstvo za ostvarenje cilja, postao sam sebi svrha i centralni simbol ljudskog društva. On posebno ističe uticaj novca na ukupnu socijalnu realnost, ljudsku kulturu i razne vidove otuđenosti čoveka od svoje ljudske prirode.

Objavljeno u Društvo
Vi ste ovde: Home Paleta Prikazivanje članaka po tagu Georg Zimel