Artnit

Petak, 23 Mart 2018 11:23

Herbert Rid - O Polu Sezanu Istaknut

Pol Sezan - Autoportret sa beretkom Pol Sezan - Autoportret sa beretkom

Sezan je uvek isticao da je je ljudska percepcija u suštini "nejasna", i u pismu Žoakenu Gaskeu govori o "onim nejasnim senzacijama koje rođenjem donosimo na svet". Ali je mislio da umetnik treba da bude u stanju da koncentracijom i "istraživanjem" unese red u tu zbrku, i da je umetnost u suštini postizanje tog strukturalnog reda unutar polja naših vizuelnih senzacija.

O umetnosti je govorio da je to "teorija razvijena i primenjena u dodiru s prirodom", da prirodu treba predstavljati "pomoću valjka, lopte, kupe, sve u odgovarajućoj persepktivi, tako da je svaka strana nekog predmeta upravljena prema jednoj središnoj tački". "Napredak se može postići samo pomoću prirode, a oko se vežba u dodiru s njom. Gledanjem i radom ono postaje koncentrično. Hoću da kažem da u pomorandži, jabuci, činiji ili glavi postoji jedna kulminativna tačka i ta je tačka uvek - uprkos izvanrednom efektu svetlosti i senke i senzacija boja - najbliža našem oku. Ivice predmeta se primiču ka središtu našeg horizonta."

Moglo bi se reći da je Sezan otkrio protivrečnost koja je sadržana u samom procesu umetnosti - problem koji je postojao i za Grke, kao što možemo da vidimo iz Platonove rasprave o mimezisu ili podražavanju. Želi se da se da slika onoga što vidimo bez ikakvog izvrtanja prouzrokovanog emocijom ili intelektom, bez ikakvog sentimentalnog preuveličavanja ili romantične "interpretacije", u stvari, bez ikakvih slučajnih osobina prouzrokovanih atmosferom ili čak svetlošću - Sezan je više puta izjavljivao da za slikara svetlost ne postoji. Ali, polje vizuelnih senzacija nema određenih granica, u njemu su elementi razbacani ili zbrkani. Tako mi uvodimo fokus i pokušavamo da našu vizuelnu senzaciju povežemo s tom izabranom tačkom. Rezultat je ono što je sam Sezan nazvao "apstrakcijom", jedno nepotpuno predstavljanje vidnog polja, "kupa", tako reći, u koju usredsređeni predmeti padaju s osećanjem reda ili kohezije. Na to je Sezan mislio pod izrazom "konstrukcija po ugledu na prirodu" i tako je shvatao ostvarivanje motiva. To ga je učinilo "praocem nove umetnosti".

Iz dela Istorija modernog slikarstva od Sezana do Pikasa

Pročitano 687 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Paleta Herbert Rid - O Polu Sezanu