Artnit

Ponedeljak, 29 Januar 2018 11:48

Henri Marej - Teorija ličnosti Istaknut

Dizajn korica knjige Istraživanja ličnosti Dizajn korica knjige Istraživanja ličnosti

Američki psiholog Henri Marej je razvio teoriju ljudske ličnosti zasnovanu na urođenim potrebama pojedinca i njegovom odnosu sa fizičkim i društvenim okruženjem. U svojoj knjizi Explorations in Personality, što se često prevodi sa engleskog jezika kao Istraživanja ličnosti, objavljenoj 1938. godine pokušava da otkrije koji su to "sastavni delovi jedne ličnosti". Ovo delo, koje se često smatra za jedno od najvećih ikada napisanih o psihologiji ličnosti, napisano je na osnovu rezultata trogodišnjeg istraživanja pedeset studenata u kojima je učestvovalo dvadeset osam psihologa različitih škola i uverenja, među kojima su bila tri lekara i pet psihoanalitičara.

Henri Marej smatra da je ljudska akcija uglavnom motivisana potrebama, koje su često nesvesne i utiču na ljudsko ponašanje. On definiše potrebu kao "mogućnost ili spremnost da se na određeni način odgovori pod određenim datim okolnostima". Svaka osoba ima jedinstvenu hijerarhiju potreba, a svaka potreba ima različitu jačinu. Ljudska priroda uključuje niz univerzalnih osnovnih potreba, a individualne razlike u ovim potrebama dovode do jedinstvenosti ličnosti osobe.

Henri Marej potrebe deli na primarne i sekundarne. Primarne potrebe su osnovne potrebe koje se zasnivaju na biološkim zahtevima, kao što su hrana, voda i kiseonik. Sekundarne potrebe su one koje su generalno psihološke kao što su razvoj, postignuće i nezavisnost, i iako možda nisu bitne za osnovni opstanak, one su neophodne za psihičko blagostanje.

Prema Henriju Mareju svaka potreba je jedinstvena, ali postoji prepoznatljiva istovetnost među potrebama. Iako je svaka potreba važna po sebi, Henri Marej je takođe verovao da potrebe mogu podržati druge potrebe, mogu biti u sukobu jedne s drugima i mogu biti međusobno povezane. On koristi izraz subvencionisanje potreba za situaciju kada su dve ili više potreba kombinovane kako bi se zadovoljila jača potreba i izraz fuzija potreba kada jedna akcija zadovoljava više od jedne potrebe. Na primer, potreba za dominacijom može se suprotstaviti potrebama sa pripadnošću i previše kontrolisanja ponašanja da odvoje porodicu, romantične partnere i prijatelje. Ponašanje osobe može ispuniti više od jedne potrebe, kao na primer obavljanje težeg zadatka za zajednicu može da zadovolji potrebe postignuća i pripadnosti. Faktori okruženja igraju ulogu u tome kako se ove psihogene potrebe prikazuju u ponašanju.

Pročitano 995 puta Poslednji put izmenjeno Četvrtak, 27 Decembar 2018 12:03

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Henri Marej - Teorija ličnosti