Artnit

Petak, 26 Januar 2018 11:52

Psihoanalitička teorija ličnosti Sigmunda Frojda Istaknut

Ilustracija metafore o santi leda Ilustracija metafore o santi leda

Psihoanalitička teorija ličnosti Sigmunda Frojda predstavlja jednu od najobuhvatnijih teorija. U svojim radovima o psihologiji ličnosti on opisuje prostor (topos) koji je odgovoran za čovekovo psihičko funkcionisanje. Topološki model koji predlaže zasniva se na podeli mentalnog aparata na tri sistema: nesvesno, predsvesno i svesno. Istovremeno psihički život i kompleksnost ličnosti opisuje metaforom o santi leda čiji manji deo, koji izranja iznad površine vode, predstavlja oblast svesti, dok mnogo veća masa ispod površine vode, predstavlja oblast nesvesnog. Po njemu ljudska ličnost se sastoji iz tri elementa, koja su poznata kao Id, Ego i Superego.

Id (ono) predstavlja iskonski aspekt ličnosti i odnosi se na sadržaj sklopa ličnosti sa kojim se osoba rađa, uključujući instinkte. On funkcioniše po principu prijatnosti i teži neposrednom zadovoljavanju svih želja i potreba. Ako ove potrebe nisu odmah zadovoljene, rezultat je stanje anksioznosti i napetosti.

Ego (ja) se razvija iz Ida i posredstvom sekundarnih procesa nastoji da zadovolji njegove porive, ali uzimajući u obzir zahteve koje nameće stvarnost i procenu mogućih posledica koje mogu da nastanu iz izvršene radnje. On takođe prazni i olakšava tenziju koju stvaraju nedozvoljeni impulsi kroz sekundarni proces, u kome pokušava da pronađe objekat u stvarnom svetu koji odgovara mentalnoj slici koji je stvorio primarni proces Ida.

Superego (nad ja) predstavlja moralno oružje ličnosti i zastupa više idealno nego realno, teži više savršenstvu nego zadovoljstvu. On počinje da se stvara i razvija od pete godine života i pod uticajem socijalne sredine. U njemu su svi internalizovani moralni standardi i ideali, kao i osećaj za dobro i loše.

Id, Ego i Superego rade zajedno na stvaranju ljudskog ponašanja, daju svoj doprinos ličnosti i međusobno sarađuju. U meri u kojoj je Id fizičkog karaktera, u istoj meri je Superego društvenog i kulturnog karaktera i oba podjednako nastoje da prisile Ego da udovolji njihovim diktatima. Osoba sa dobro razvijenim Egom je u stanju da efikasno upravlja pritiscima, dok sa previše ili premalo snage Ega može da postane previše rigidna i nepopustljiva ili veoma lako uzburkana. Prema Sigmundu Frojdu, ključ za zdravu ličnost je ravnoteža između Ida, Ega i Superega.

Pročitano 3818 puta Poslednji put izmenjeno Sreda, 26 Decembar 2018 12:26

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Psihoanalitička teorija ličnosti Sigmunda Frojda