Artnit

Svetlost, boja i broj su, prema tome, tri komponente lepog u "gotičkoj interpretaciji" hrišćanskog platonizma. Iz toga se rodila i predilekcija za velike staklene prozore, koji zamenjuju masivne zidove romaničkih građevina. Nastaje nova metafizika svetlosti, koja se više ne zasniva na kontrastu svetlosti i tame, već na univerzalnom širenju svetlosti.

Objavljeno u Razglednica

Čudno vreme za mene. Sedeo sam pored nje, nesposoban da se pomolim, da artikulišem osećanje prema Hristu. Ali sve mi se vratilo, sećanje na stare dane kad sam bio dečak, i kada je to prohladno i melanholično mesto toliko značilo. Od početka je pretpostavila da ću se vratiti crkvi zajedno sa njom. To je izgledalo kao prava stvar, nešto što svakako treba uraditi.

Objavljeno u Pero

Ćesar je večni simbol vlasti, države, carstva ovoga sveta. Postoje dve osnovne tačke gledišta na uzajamni odnos ćesara, vlasti, države, carstva ovoga sveta i duha, duhovnog života čoveka, carstva Božjeg. Taj odnos se shvata dualistički ili monistički. Već je bilo govora o relativnoj istini dualizma u uslovima našeg sveta. Monizam uvek ima tiransku tendenciju, bilo da je religiozni ili antireligiozni. Sigurno je da shvaćeni dualizam carstva Ćesara i carstva Božjeg, duha i prirode, duha i u državu organizovanog društva može opravdati slobodu.

Objavljeno u Društvo
Ponedeljak, 03 Oktobar 2016 11:18

Halil Džubran - Pogledaj, Isuse Nazarećanine

“Pogledaj, Isuse Nazarećanine, što sediš okružen uzvišenim svetlom! Pogledaj iza plavog svoda na ovu zemlju koja je obukla plašt od njegovih elemenata! Pogledaj, ti koji budno paziš, jer je trnje ugušilo vratove cveća što si mu seme svojim znojem oživeo! Pogledaj, dobri pastiru, jer su kandže zveri izgrebale nemoćno jagnje koje si nosio na ramenima! Pogledaj, tvoja nedužna krv slila se u utrobu zemlje, gorke suze presušile u srcima ljudi, topli dah raspršio na vetru iz pustinje i ovaj prostor koji su blagoslovile tvoje stope pretvorio se u poprište na kojem moćnici mrve posrnule, šake nasilnika grabe duše nemoćnih.

Objavljeno u Pero
Subota, 24 Septembar 2016 11:19

Tomas Bernhard - Napuštam zemlju

Toskanci imaju dobar ukus, rekao sam sebi, to se stalno potvrđuje, ako odem, rekao sam sebi sedeći u tvrdoj fotelji, napuštam ipak samo zemlju zbog čije sam apsolutne beznačajnosti iz dana u dan krajnje deprimiran. Zbog čije sam otupelosti samo iz dana u dan u opasnosti da se ugušim, zbog čijih gluposti bih i bez svoje bolesti pre ili kasnije propao. Zbog čijih nam se političkih kao i kulturnih odnosa, koji su u poslednje vreme postali toliko haotični, želudac okrene kad god se rano ujutro probudimo još pre nego što smo uopšte izašli iz kreveta. Zbog čijeg odsustva potrebe za duhom čovek kao ja odavno više ne očajava, već, istinu govoreći, može samo još da povraća.

Objavljeno u Društvo
Vi ste ovde: Home Razglednica Prikazivanje članaka po tagu crkva