Artnit

I kao što varnica dobija u dužini kad se javlja kroz razređene gasove, tako je i nadrealistička atmosfera, stvorena mehaničkim pisanjem, koje sam hteo da učinim dosežnim svima, veoma pogodna stvaranju najlepših slika. Može se reći, čak, da se slike pojavljuju u toj vratolomnoj trci kao jedini vodiči duha. Duh se malo po malo uverava u vrhovnu realnost ovih slika.

Objavljeno u Paleta

Nabavite sebi pribor za pisanje, pošto ste se smestili na što je moguće pogodnijem mestu za usredsređenje našeg duha u sebi samom. Dovedite sebe u najpasivnije stanje, ili stanje prijemčivosti, što više možete. Zanemarite svoj genije, svoje talente, i svih ostalih. Odlučno recite sebi da je literatura jedan od najžalosnijih puteva koji vode u sve. Pišite brzo, bez unapred smišljenog sižea, dosta brzo da se ne biste zaustavili i došli u iskušenje da sebe pročitavate.

Objavljeno u Pero

Nadrealizam je umetnički pokret, formiran u duhu revolta koji je odlikovao evropske avangardne pokrete u prvim dekadama XX veka. Ovaj pokret, koji je nastao iz dadaizma, psihoanalize Sigmunda Frojda i društvenih protivrečnosti nastoji da se uspostavi nov poredak vrednosti i uvedu novi estetski principi. Nadrealizam su pokrenuli francuski intelektualci, a formalni početak je obeležilo izdavanje Nadrealističkog manifesta pesnika i kritičara Andrea Bretona u Parizu 1924. godine.

Objavljeno u Paleta
Petak, 05 Septembar 2014 11:27

Salvador Dali - Žirafa u plamenu

Čuveni španski nadrealistički slikar Salvador Dali je 1937. godine naslikao poznatu sliku Žirafa u plamenu. Slika izražava stav nadrealista, da je slikarstvo samo sredstvo za oslobađanje nesvesnog, koji je imao osnovu u psihoanalizi Sigmunda Frojda. Iako je Dali izjavio da je slika apolitična, ova slika ipak predstavlja njegovu ličnu borbu protiv Španskog građanskog rata u njegovoj domovini. Slika se danas nalazi u Kunstmuseumu u Bazelu.

Objavljeno u Paleta
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu nadrealizam