Artnit

Nedelja, 23 Novembar 2014 12:54

Jovan Skerlić - O pripovedanju Stevana Sremca

Sav interes Sremca, sva vrednost njegova, to je u tipovima, u živim opisima inače uvek zanimljivih ličnosti. Nijedan naš pripovedač nema toliko i tako živih ljudi, ličnosti sa toliko života, bez ičega apstraktnoga i fiktivnoga. U Ivkovoj slavi on je dao tako izrađene tipove da su ostali popularni i van književnosti i da će ostati živi kao najbolje kreacije cele naše književnosti. Svaka od ličnosti koja dolazi na Ivkovu slavu, i ono desetak reči koje kaže, ima određenu fizionomiju, potpunu osobenost. To je cela jedna galerija tipova, vaskrsavanje celog jednoga sveta, i ništa nije razumljivije no veliki uspeh ove velike i dobre knjige: u nekoliko godina dva izdanja i dve dramatizacije.

Objavljeno u Pero
Subota, 19 Juli 2014 20:46

Vukadin

Stevan Sremac u romanu Vukadin prikazuje oštrim satiričnim perom modernu Srbiju u koju sve više prodire evropski, zapadnjački način života. Težište u romanu nije na fabuli, ni na digresijama, nego na liku glavnog junaka Vukadina, grotesknog užičkog praktikanta, koji predstavlja reprezentativni tip tadašnje Srbije. Lik Vukadina naslikan u znaku oštre karikature i ljute satire spada u najveće domete u karakterologiji Stevana Sremca.

Objavljeno u Pero
Četvrtak, 03 Oktobar 2013 18:38

Stevan Sremac - Na državnim jaslima

A Jova sedi tako u mehani, pa vreba seljaka kao pauk muvu. Tako je radio neko vreme i troškario se, bogami, prilično. Ali od neko doba počeše ga ređe tražiti seljaci. U sudu počeše odbijati Jovine pismene radove, jer često nisu mogli da znadu šta hoće da kaže, a Rista puškar se tako izveštio u pisanju nadgrobnih slova da je Jovu malo ko i tražio. Prihodi mu se stoga užasno umanjiše, i on se najzad, tužna srca, uveri da nema ništa bez državne službe.

Objavljeno u Pero
Četvrtak, 26 Septembar 2013 17:13

Pop Ćira i pop Spira

Stevan Sremac u romanu Pop Ćira i pop Spira piše o malom svetu vojvođanskog sela sa mnogo toplog humora i lirizma. Roman je prvobitno zamišljen kao kraća pripovetka i objavljen 1894. godine, u listu Budućnost. Razradom i dodavanjem velikog broja epizoda Stevan Sremac je stvorio veće delo. Druga, konačna verzija romana objavljena je 1898. godine u nastavcima u časopisu Brankovo kolo, a zatim i kao posebna knjiga.

Objavljeno u Pero
Nedelja, 21 Juli 2013 11:26

Zona Zamfirova

Roman Zona Zamfirova Stevana Sremca je svedočanstvo života ljudi jednog doba, zamašnih promena na sudbonosnoj graničnoj oštrici dveju epoha koje je reljefno prikazano kroz ljubavnu priču između Mana kujundžije i Zone, kćeri čorbadžije Zamfira. U njemu se skladno prepliću realizam, humor i lirika. Niški dijalekt je spojen sa osobenostima ličnosti i utkan u jedinstvo cele fabule.

Objavljeno u Pero
Nedelja, 14 Juli 2013 20:25

Stari Niš u romanu Zona Zamfirova

Stevan Sremac 1906. godine objavljuje roman Zona Zamfirova. Osnovnu fabulu romana, priču o ljubavi Mana Kujundžije i lepe čorbadžijske kćerke Zone Zamfirove Stevan Sremac smešta u Niš, s kraja XIX veka. U njoj se prikazuje savremena društvena stvarnost južnih krajeva Srbije, naročito Niša u periodu prelaženja iz turskog feudalnog u napredniji kapitalistički poredak mlade građanske klase Srbije.

Objavljeno u Pero
Sreda, 26 Juni 2013 20:31

Stevan Sremac - Zonina lepota

Zona je znala da je lepa, i da je čak lepotica. Znala je to po ogledalu, u koje se, kao svaka mlada devojka, rado i često ogledala, i po pogledima kojima je sretaju i ispraćaju, a i po pesmama u kojima se ime njeno spominje ili koje se radi nje, kao aluzija na nju, pevaju. I Zona je bila, što je sasvim i prirodno, ponosita stoga.

Objavljeno u Pero
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu Stevan Sremac