Artnit

Sreda, 07 April 2021 10:39

Mrtvo more

U alegorijsko-satiričnoj pripoveci Mrtvo more Radoje Domanović prikazuje društvene pojave u Srbiji krajem XIX veka za vreme vladavine Obrenovića. Njen naziv ukazuje na veliko Mrtvo jezero u Jordanu, koje je devet puta slanije od mora, pa u njemu nema života osim za neke vrlo otporne mikroorganizme i bakterije. U ovoj pripoveci Mrtvo more postaje metafora za malograđansku uparloženu sredinu u kojoj nema istinskog života i vlada mrtvilo.

Objavljeno u Pero
Petak, 20 Decembar 2019 12:05

Kraljević Marko po drugi put među Srbima

Humorističko-satiričnu pripovetku s elementima groteskne fantastike Kraljević Marko po drugi put među Srbima Radoje Domanović je napisao 1902. godine. Ova pripovetka je prožeta dahom narodne poezije, a satira je data na osnovu mekog držanja režima prema upadima arnautskih četa i pod impresijom prema nasilju režima. Domanović se u ovoj pripoveci suprotstavlja lažnom rodoljublju, praznoj retorici i pozivanju na Kosovo i kosovske junake bez ikakvog osnova i pravog delanja.

Objavljeno u Pero

Sve je to u nas samo začetak dobra. Bili smo dobra i poslušna deca i, doduše, iz godine u godinu svaka je generacija sve više i više obećavala da će uskoro naša zemlja dobiti tako isto dobre i poslušne građane, ali, ko zna da li će doći to blaženo vreme da se naše težnje, upravo misli i ideali moje pokojne, genijalne strine potpuno ostvare u ovoj namučenoj Srbiji, koju ovako žarko i iskreno ljubimo.

Ko zna da l' će ikada doći vreme da se ostvare naše želje i privede u delo ovaj naši idealni politički program:

Objavljeno u Pero

Ona ga dotače krilima po čelu i prevuče preko očiju, i, odjednom, on vide malo dalje, tamo na poljani, puno ljudi, ali ne stoje svi jednako, nego neki na samoj zemlji, neki malo više od njih, kao na kakvim lestvicama, drugi od ovih malo više, treći od ovih, i, tako redom, do onih koji stoje najviše nad svima.

Objavljeno u Pero
Subota, 21 Septembar 2013 13:58

Radoje Domanović - Učitelj

Ne samo što je naš stari, dobri učitelj bio tako pažljiv, te je dobrim okom motrio da se predupredi svaki nesrećan slučaj koji bi se mogao desiti našom nesmotrenošću, već je uz njegove usmene šamare došla odmah i napismena, pametna lektira za mladež. Tu beše vazda nekakav "Stručak" - uzabrao ga taj i taj, te "Kitica cveća" nabrao je miloj deci taj i taj. Sve lepi naslovi i lepa poučna sadržina:

Objavljeno u Pero

Sutradan čujem da je kabinet pao. Na sve strane, po ulicama i mehanama i privatnim stanovima, razleže se vesela pesma. Već sa sviju strana Stradije počinju dolaziti deputacije da u ime naroda pozdrave novu vladu. Mnogi listovi prepunjeni depešama i izjavama odanih građana. Sve su te izjave i čestitke nalik jedna na drugu, gotovo reći razlika je samo u imenima i potpisima. Evo jedne:

Objavljeno u Pero

U mnogim novinama u kojima sam do tog dana čitao članke u kojima se hvali svaki postupak prošle vlade sad vidim članke u kojima se najoštrije osuđuje prošla vladavina, a u zvezde kuje nova.

Kad sam uzeo te listove i pregledao brojeve od početka godine video sam da se dolaskom svake vlade ponavlja sve jedno te jedno. Svaka nova vlada bude na isti način pozdravljena kao jedina valjana, a svaka prošla osuđena i nazvana izdajničkom, gadnom, štetnom, crnom, gnusnom.

Objavljeno u Pero
Subota, 06 Juli 2013 18:58

Radoje Domanović - Škola

Škola mi je, moram priznati, bila mnogo gora i teža od strine. Odmah, još s bukvarom, počeše pouke kako se treba vladati:

- Dobro dete ide iz škole pravo kući, mirno, nogu pred nogu, gleda preda se, a ne zvera levo i desno. Kad dođe kući, ostavi pažljivo svoje knjižice, poljubi starije u ruku, pa sedne na svoje mesto.

Objavljeno u Pero
Petak, 07 Juni 2013 22:23

Stradija

Najpoznatiji srpski satirični pripovedač, Radoje Domanović se sa najviše uspeha ogledao u žanru alegorično-satirične pripovetke koju je uveo u srpsku književnost. Tu spada i jedna od njegovih najboljih satira Stradija, koja je nastala između 1889. i 1903. godine. Ona predstavlja svojevrsno ogledalo izobličene političke stvarnosti Srbije iz poslednjih godina apsolutističke vladavine Aleksandra Obrenovića.

Objavljeno u Pero
Subota, 12 Januar 2013 00:02

Vođa

Vođa, po opštem uverenju kritike predstavlja najbolju satiru Radoja Domanovića. Njeno anegdotsko izvorište je u stvarnom političkom životu Srbije u vreme Obrenovićevog apsolutizma. Osnovni motiv satire je kolektivna opsednutost naroda vođom.

Objavljeno u Pero
Strana 1 od 2
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu Radoje Domanović