Artnit

Sreda, 02 Juli 2014 14:15

Marsilio Fičino - O lepoti

... Priroda lepote ne može da bude telo. Jer ako bi bila telo, ne bi se slagala s vrlinama duha, koje su netelesne. I tako je daleko od toga da bude telo, da ne samo ona (lepota) koja je u snazi duha, već i ona koja je u telima i u glasovima ne može da bude telesna. Otuda, iako izvesna tela zovemo lepim, ona ipak nisu lepa sa svoje materije. Jer je isto ljudsko telo danas lepo, a sutra, zbog nečega, ružno, kao da je jedno biće bilo telo, a drugo biće lepo... ljubav se ne zasićuje nikakvim gledanjem ni dodirom tela.

Objavljeno u Pero
Nedelja, 06 April 2014 16:01

Anri Bejl Stendal - O zanesenosti

Neki vrlo nežni duhovi jako su skloni radoznalosti i predubeđenjima; to se naročito zapaža kod duša u kojima se ugasila sveta vatra, izvor strasti, što je jedan od najkobnijih znakova. Ushićenje postoji i kod učenika koji stupaju u društvo. Na početku i na kraju života čovek je suviše mnogo ili suviše malo osetljiv i ne izlaže se tako jednostavno tome da oseti pravo dejstvo stvari, da iskusi istinito osećanje koje one treba da pruže. Te suviše vatrene ili preterano vatrene duše, već unapred zaljubljene, ako se može tako reći, bacaju se na predmet ljubavi umesto da ga čekaju.

Objavljeno u Pero
Sreda, 02 April 2014 16:45

Anri Bejl Stendal - Rađanje ljubavi

Razlika između rađanja ljubavi kod dva pola svakako proizlazi od prirode nade, koja nije ista. Jedan napada - drugi se brani; jedan traži - drugi odbija, jedan je smeo - drugi vrlo stidljiv.

Muškarac govori sebi: "Mogu li joj se dopadati? Hoće li me ona voleti?"

Objavljeno u Pero
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu O ljubavi