Artnit

Utorak, 23 Juli 2013 20:30

Uroš i Mrnjavčevići Istaknut

Grb Mrnjavčevića Grb Mrnjavčevića

U pretkosovskom ciklusu narodnih epskih pesama čest motiv je borba za presto. Među njima se svojom lepotom naročito ističe pesma Uroš i Mrnjavčevići, za koju je s pravom rečeno da ju je "mogao samo pesnički talenat prvoga reda sastaviti". Narodni pevač je neslogu velikaša i njihovo otimanje o Dušanovo carstvo, shvatio kao glavni uzrok propasti srpske države.

U osnovi narodne epske pesme Uroš i Mrnjavčevići je istorijska istina o neslozi velikaša posle smrti cara Dušana i otimanje o njegovo carstvo. Braća Mrnjavčevići su predstavnici onog dela nepokorne vlastele koja je bila vinovnik propasti srpske države. Na čelu vlastele je bio Vukašin Mrnjavčević koji je među prvim odbio poslušnost caru Urošu i proglasio se kraljem u kraju u kome je vladao.

U pesmi Uroš i Mrnjavčevići je jednostavno ispričano kako su se Mrnjavčevići zavadili oko carstva i među sobom i sa "nejakim Urošem". Uzdajući se u silu, Mrnjavčevići šalju svoje obesne čauše po protopop Nedeljka kod koga su, kako oni misle, "knjige starostavne". Čauši dolaze kod protopop Nedeljka da on kaže na kome je carstvo i neljudski se ophode prema njemu, šibaju ga kamdžijom. Pošto ne dobijaju odgovor čauši odlaze na dvore Kraljevića Marka kome se klanjaju, jer ga se boje i traže da on kaže na kome je carstvo. Majka Jevrosima savetuje sina Marka da govori "ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga". Ona je spremna da za ideal pravde i nacionalnog jedinstva žrtvuje i svog rođenog sina.

Narodni pesnik je kao branioca i zaštitnika pravde, stavio jednu neizmernu snagu i junaštvo. Toj snazi je dodao visoku svest o potrebi pravičnosti i ljubav prema pravdi. Tako umesto starog sveštenika na Kosovo stiže Marko Kraljević. Sva tri Mrnjavčevića kada ugledaju Marka, kažu: "On će kazat′ na mene je carstvo", a Uroš, iako je zakoniti naslednik, kaže: "On će kazat′ na kome je carstvo". Marko je međutim, čvrst u svojim uverenjima, i ni za trenutak se ne koleba, iako narodni pevač njegovu moralnu svest stavlja u teška iskušenja pred primamljivim obećanjima oca i stričeva. Mrk i dostojanstven, on sa ocem i stričevima prezrivo razgovara. Otac obećava da će mu u nasledstvo dati ogromnu Dušanovu carevinu ako presudi da je silni car svoj presto ostavio njemu; stric Uglješa je darežljiviji; on hoće da odmah podeli vlast sa svojim sinovcem; a stric Gojko nudi čitavu carevinu. Osećanje pravičnosti i patriotsku svest Mrnjavčevića je pomračila pohlepa za vlašću.

Iako se Marku Kraljeviću obećanjima širom otvara put do prestola, on presuđuje pravedno, bez oklevanja i kolebanja na kome je carstva. Kralj Vukašin hoće da ubije svog sina Marka i kune ga, a car Uroš ga blagosilja. U završnim stihovima ove pesme, u očevoj kletvi i Uroševom blagosiljanju, narodni pevač je našao objašnjenje za Markovu sudbinu "turskog udvorice" i za njegovu junačku prirodu.

U narodnoj epskoj pesmi Uroš i Mrnjavčevići ističe se saznanje, stečeno životnim iskustvom, da čovek biva često stavljan pred primamljiva obećanja, da može imati velike lične koristi, ako kaže neistinu. Međutim, Marko Kraljević se nije podao ličnim koristima i uživanjima. U njemu je bila jača ljubav prema istini i pravdi, kakvu je voleo i cenio narod.

Pročitano 27241 puta Poslednji put izmenjeno Sreda, 05 Mart 2014 18:43

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Uroš i Mrnjavčevići