Artnit

Četvrtak, 27 Oktobar 2016 10:50

Emil Zola - Sve se svršava smrću, ništa od naših ljubavi ne rađa se ponovo, zbogom je rečeno za uvek Istaknut

Dizajn korica knjige Radost života Dizajn korica knjige Radost života

Bilo je to suviše veliko, suviše hladno, žurio se da se vrati, da se zatvori, da bi se osetio manje bedan, manje smrvljen između beskraja vode i beskraja neba. Jedno jedino mesto ga je privlačilo, groblje koje je okruživalo crkvu: Njegova majka nije bila tu, on je ovde mislio na nju sa velikom nežnošću, tu se on naročito smirivao, uprkos strave od ništavila. Grobovi su počivali u travi, tisovina je rasla u zaklonu crkve, čulo se samo cvrkutanje ptica koje su se njihale na morskom vetru. On bi se tu zaboravio satima, ne uspevajući čak ni da pročita na pločama imena davnih pokojnika, koja su jake kiše sa zapada izbrisale.

Da je Lazar imao vere u zagrobni život, da je mogao verovati da će naći svoje jednog dana iza toga crnog zida! Ali ta mu je uteha nedostajala, bio je i suviše ubeđen u individualni kraj bića koje umire i koje se gubi u beskonačnosti života. Bilo je tu prikrivenog revolta njegovog ja, koje nije htelo da umre. Kakve li radosti, ponovo početi negde, drugde, među zvezdama, jedan nov život, sa svojim roditeljima i prijateljima! Kako bi to učinilo agoniju slatkom, kad bi čovek odlazio i ponovo nalazio izgubljenu ljubav, i kakvih li poljubaca pri susretu, i kakvog li blaženstva besmrtno živeti zajedno. Borio se s dušom pred tom milostivom laži čija samilost skriva od slabih užasnu istinu. Ne, sve se svršava smrću, ništa od naših ljubavi ne rađa se ponovo, zbogom je rečeno za uvek. O, nikada više, nikada više! Ta strašna reč nosila je njegov duh u vrtlog ništavila.

Iz romana Radost života

Pročitano 4163 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Emil Zola - Sve se svršava smrću, ništa od naših ljubavi ne rađa se ponovo, zbogom je rečeno za uvek