Artnit

Sreda, 06 Mart 2013 21:10

Jerotije Pantić Istaknut

U komediji Sumnjivo lice Branislav Nušić je od sreskih kapetana koji su na dinastiju gledali kao na svetinju, prema vlastodršcima bili sićušni, a strah i trepet u narodu, napravio komičnu grotesku karikature. Lik sreskog kapetana Jerotija Pantića predstavlja lokalno reljefnu ilustraciju njihove vlasti.

Jerotije Pantić, sreski kapetan prikazan je kao čovek kratke pameti i lakog morala. "On je pre bio poštar, pa je tamo nešto zabrljao te su ga najurili iz službe, pa je docnije prešao u policiju." U njegovom liku su prikazane sve osobine koje karakterišu tadašnju vlast: glupost, ograničenost, karijerizam, laž, neodgovornost. Jerotije živi gotovanski, bogati se od vlasti, mita, ucena. U vršenju svoje službene dužnosti Jerotije je udesio da se sa lažnim uverenjem prevari Hipotekarna banka. Njegove karakterne osobine itekako su bile potrebne državi i on napreduje. Takvom čoveku dinastija i režim daju, zbog svoje sigurnosti veliku moć i odrešene ruke u upravljanju srezom.

Narod je za kapetana Jerotija Pantića nešto duboko podređeno njegovoj ličnosti, a centralna vlast, mu je ulivala najveće strahopoštovanje. Jerotije Pantić je tumačio zakone, mogao da strpa u zatvor koga hoće, prema svome ličnom nahođenju, ćefu i pizmi, pa posle, kako Jerotije kaže, da "prosejava", da odlučuje koga će pustiti na slobodu, a kome spakovati krivicu. U sredini koja je tek napuštala običaje turskog pašaluka Jerotije je stare metode uprave prilagođavao novoj upravnoj organizaciji. On je, na primer, udarao predsednicima opština i dalje dvadeset i pet batina, ali ovog puta savremenije, u četiri zida, bez svedoka.

Psihoza političkih gonjenja je postala toliko fantastična u izmišljanju i preuveličavanju opasnosti po dinastiju da je Jerotiju Pantiću oduzela sposobnost rasuđivanja. On upada u najgluplje situacije da bi što pre izvršio naređenja ministarstva i zaslužio blagonaklonost pretpostavljenih i unapređenje.

Komika situacije i groteskna ograničenost Jerotija Pantića oduzimaju iz njegovog lika brutalnost koju je sreski kapetan toga vremena imao u svojoj samovolji i neograničenoj vlasti. Tako njegov lik postaje više vedro blistav i šaljivo živahan. Posebno se ističe njegov strah i revnost prema naredbama ministarstva, ali i naivnost. U sprezi sa kukavičlukom, njegov lik se hvata u kljuse komike, ali izaziva i osudu.

U liku Jerotija Pantića, Branislav Nušić je u Sumnjivom licu slikovito prikazao karakteristike ondašnje lokalne vlasti, kada su sreski kapetani prenosili terorom autoritet dinastije i režima po selima i varošima. Njegov lik i dalje zasmejava, i opominje.

Pročitano 28512 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Jerotije Pantić