Artnit

Četvrtak, 29 Novembar 2012 23:47

Kir Janja Istaknut

Ime Jovana Sterije Popovića stoji na početku stvaranja srpske drame i pozorišta. Ponirući svojim blistavim talentom i obimnim znanjem u odnose društva stvorio je tipične karaktere koji su nadživeli i pisca i njegovo doba. Njegovi likovi iz komedija, iako ograničeni horizontima jednog doba prekoračuju vremenske granice i postaju univerzalni. Takav je i lik Kir Janje iz njegove najjače komedije karaktera Tvrdica.

Lik Kir Janje je univerzalan, ali ima i jako obeležje svoje društvene sredine i bogato je obojen lokalnim koloritom. Kir Janja je Grk, zelenaš u Vojvodini početkom XIX veka. Njegov živopisni grčko-srpski žargon i njegova ličnost su odraz društvene sredine. U liku Kir Janje ističe se jedan porok koji prelazi u strast. To je strast za novcem koja je deformisala njegov ljudski lik. Ovaj porok postaje reljefna crta njegove ličnosti. Novac je za njega religija, smisao života i jedina vrednost u životu. On ga sakuplja grčevito i teško se odvaja od njega. Njemu je žao svake pare. Iz štednje pušta da se ruši šupa na konje koji skapavaju od gladi, starom slugi odbija od plate za ular koji je ovaj presekao kada je konj Miško hteo da se uguši. Njegova strast prema novcu jača je i od ljubavi prema mladoj ženi Juci i ona mora da ga moli nedeljama da bi kupila novi šešir. On čak i sudbinu svoje kćerke Katice podređuje interesima svoga novca. Da ne bi dao miraz spreman je da kćerku uda za starog trgovca Dimu. Okupiran samo jednom strašću ovaj lik postaje tragičan u svojoj komičnosti i sudarajući se sa stvarnošću. U želji da dobije što više novca u transakciji sa trgovcima on ne primećuje da je prevaren. I notaroš Mišić ga je prevario i dobija Kir Janjin novac i njegovu kćerku. Izigran je i prevaren da bi shvatio da je tvrdičluk mana koja nanosi štetu svima koji ga vole, a najviše njemu.

Kir Janja nosi u sebi pogubnu strast koja ga razdire i sputava. On je zato sičušan i antipatičan, tragičan i komičan u isto vreme. Iako je izrastao u lokalnoj sredini, u jednom prošlom dobu ovaj lik postaje univerzalan predstavnik tipične tvrdice koga deformiše strast za novcem.

Pročitano 59453 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Kir Janja