Artnit

Nedelja, 28 Juli 2019 09:53

Bernard Berenson - O Ticijanu Večeliju Istaknut

Ticijan Večeli - Ecce homo Ticijan Večeli - Ecce homo

U posljednja tri decenija svoga dugog života Ticijan nije slikao svih briga oslobođena čovjeka koji živi u svojoj okolini poput ševe u aprilsko jutro. Prije bi se moglo reći da je prikazivao čovjeka koji djeluje na svoju okolinu i koji pati od posljedica toga djelovanja. U svojim licima i likovima on je jasno izražavao životne patnje.

Slavni “Ecce homo“ i “Krunisanje trnovom krunom“ isto su tako prožeti tim osjećanjem kao i konjanički portret Karla Petoga. U “Ecce homo“ vidimo čovjeka božanske ličnosti, ponižena carskim dostojanstvom, skršena carskom moći, i koji je potpuno nemoćan da se tome odupre. U “Krunisanju trnovom krunom“ to isto božansko biće postalo je iznakaženo grubošću usljed bolova i patnje. U portretu cara vidimo čovjeka koga je život oslabio, čovjeka, koji će morati da se sukobi s neprijateljima koji će ga, možda, smrviti.

Ecce homo (Evo čovjeka!): rekao je Pilat kada je narodu pokazao Krista; slika ili kip zlostavljenog Krista s trnovom krunom na glavi.

Iz knjige Talijanski slikari renesanse

Pročitano 1817 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Paleta Bernard Berenson - O Ticijanu Večeliju