Artnit

Subota, 12 Septembar 2015 10:42

Traganje za Utopijom - Amsterdam

Traganje za Utopijom je ogromna bronzana skulptura morske kornjače, koju jaše čovek sa oklopom, belgijskog umetnika Jana Fabra, koja je prvo postavljena u maloj flamanskoj opštini Nieuwpoort, a od 2003. godine je u Amsterdamu. Poznata je i po nazivu Kornjača Jana Fabra, jer neki veruju da je čovek na kornjači autoportret umetnika. Skulptura presvučena zlatom izaziva reakciju posmatrača stavljajući akcenat na realistični pristup i tematiku koja zahteva promišljanje.

Objavljeno u Razglednica
Ponedeljak, 30 Juni 2014 14:40

Tomas Mor - O novcu

... Sami se nikada ne služe novcem, već ga čuvaju za slučaj nekog događaja koji bi se mogao javiti, ali koji ne mora nikada nastupiti. Inače novac nema u njihovoj zemlji veću vrednost no što mu ga je priroda dala, i oni ga ne cene više od gvožđa. Ljudi ne mogu da budu bez gvožđa, vatre i vode, ali im zlato i srebro ne služe nikakvoj neophodnoj potrebi. Samo im ljudska glupost pridaje vrednost jedino zbog retkosti.

Objavljeno u Društvo
Subota, 07 Juni 2014 15:33

Tomas Mor - Ukidanje novca

... I zato ja, dok u mislima posmatram i razmišljam o državama koje danas u svetu postoje, svuda vidim, tako mi Boga, samo neku zaveru bogatih, koji se, tobož za račun i u ime državnih interesa, bore jedino za svoje lične interese (...) Pa ipak ovi nevaljalci, koji su u svojoj nezajažljivoj gramžljivosti međusobno podelili sva dobra, koja bi inače bila dovoljna za potrebe sveg stanovništva, kako su oni ipak daleko od onog blagostanja koje uživaju Utopljani! Tamo je novac sasvim izbačen iz upotrebe, a time su odstranjeni i uslovi za pojavu gramžljivosti za zlatom.

Objavljeno u Društvo
Sreda, 17 Juli 2013 20:44

Karl Manhajm - Utopijska svest

Tokom istorije se čovek mnogo češće orijentisao prema činiocima koji su transcedirali egzistenciju nego prema onima koji su joj bili imanentni, a ipak je na osnovu takve "ideološke svesti", koja nije bila kongruentna sa bićem, ostvarivao sasvim konkretne životne poretke. Takva nekongruentna orijentacija bi postajala utopijska samo onda kad bi u isti mah delovala u pravcu razaranja postojećeg "egzistencijalnog sklopa".

Objavljeno u Društvo
Subota, 27 April 2013 22:10

Tomas Mor - Utopija

Tomas Mor je bio politički filozof, veliki mislilac i humanista, a postigao je i značajnu političku karijeru. U vreme vladavine Henrika VII bio je poslanik u engleskom parlamentu i diplomata, a za Henrika VIII postao lord kancelar. Glavno delo Tomasa Mora je De optimo statu reipublicae deqve nova insula Utopia, koje je poznatije u svetu pod kraćim nazivom Utopija.

Objavljeno u Društvo
Vi ste ovde: Home Društvo Prikazivanje članaka po tagu Utopija