Artnit

Sreda, 05 Februar 2020 11:31

Mos maiorum - običaji predaka Istaknut

Rimska porodica Rimska porodica

Latinski izraz mos maiorum koji se prevodi kao običaji predaka odnosi se na nepisani kodeks iz kojeg su stari Rimljani izvodili svoje društvene, moralne i vrednosne norme. On je bio koncept rimskog tradicionalizma i dopuna pismenog zakona. Prenošanje ovog kodeksa s generacije na generaciju bila je dužnost glave porodice (pater familias).

Mos maiorum je bio srž rimskog tradicionalizma. Proizlazio je iz duboko usađenog verovanja starih Rimljana da preveliko otklanjanje od ideala prošlosti vodi ka moralnoj propasti društva. Kao što je rimski pisac Kvint Enije napisao: "Moribus antikuis res stat Romana viriskue." (Rimska država stoji na drevnim običajima i herojima.)

Mos maiorum je prihvaćen u kolektivnom i privatnom životu u starom Rimu. On je uključivao principe, modele ponašanja i društvenu praksu koje su uticale na svaki aspekt privatnog, političkog i vojnog života. Iako su ova pravila bila nepisana, njihovo kršenje je smatrano subverzivnim i kažnjavalo se zakonitim putem i/ili socijalnom stigmom.

Bez obzira na promene načina života rimskog sveta koje su ga postupno potiskivale, mos maiorum je ostao do kraja rimskog sveta ideal moralno vrednosnog sistema.

Pročitano 1898 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Mos maiorum - običaji predaka