Artnit

Subota, 12 Maj 2018 10:37

Pojam simbola Istaknut

Aleksander Kolder - Mreža simbola Aleksander Kolder - Mreža simbola

Simboli su predmet interesovanja mnogih disciplina: istorije, religije, lingvistike, sociologije, antropologije, umetnosti, psihologije. Iako se simbol veoma teško definiše, najrazličitiji autori od tvoraca religijskih tekstova, do onih koji se bave semiologijom i prirodnim naukama, slažu se da je simbol znak koji sadrži dvostrano jedinstvo.

Reč simbol potiče od grčke reči symbolon, što znači znak, znamenje. U staroj Grčkoj simbol je bila pločica sa osobenim znakovima koju je domaćin davao određenom gostu na rastanku koja se razbijala na dva dela kako bi svako zadržao jedan deo po kome bi se mogli prepoznati.

Pojam simbola treba razumeti dvosmerno, kao nešto objektivno dato u prostoru i vremenu, specifičan materijalni objekat - sliku, ton, reč, gest, volumen, čiji manifestni, objektivni plan implicira drugi nevidljivi plan kao što su, na primer ideje, koncepti ili apstrakcije.

Američki antropolog Lesli Vajt smatra da je simbol ono što je preobrazilo čoveka od obične u ljudsku životinju i da je upražnjavanje simboličke sposobnosti stvorilo kulturu. Po njemu sva civilizacija zavisi od simbola.

Kultura kao bitno obeležje čoveka je u osnovi simboličkog karaktera. Simbol je svaki fenomen kome je društveno ili kulturalno pripisano neko značenje i mehanizam komunikacije i kojeg koriste samo ljudi. Simbol može da bude reč ili izraz proširenog značenja, na primer srce je ljudski organ i verovatno najpoznatiji i najveći međunarodni simbol na svetu, simbolizuje ljubav, ali je takođe povezano sa drugim emocijama, dok crvena ruža simbolizuje strast i ljubav. Simboli koji se koriste na mapama prikazuju mesta od interesa, kao što su na primer ukršteni mačevi koji predstavljaju bojno polje ili plava linija koja predstavlja reku. Krst je verovatno jedan od najpopularnijih verskih simbola u svetu.

Pročitano 1834 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Pojam simbola