Artnit

Društvo

Subota, 10 Avgust 2013 18:48

O sreći u srpskim narodnim umotvorinama

Traženje puta za postizanje sreće je večna preokupacija čoveka. Razmatranja o sreći ne nalaze se samo u etićkim razmišljanjima filozofa, već su prisutna u mudrostima skoro svih naroda. Koncepcije o sreći u srpskim narodnim umotvorinama se trostruko račvaju: u metafizičkom, etičkom i socijalnom pravcu. One su usko povezane sa postavkama o sudbini i čine jednu celinu.

Kad jedna politička partija jednom osvoji vlast, ona se svim raspoloživim sredstvima bori da se održi na vlasti, što je često teže od osvajanja vlasti. Kad jednom postane vladajuća, prvi korak koji čini jeste da i svoje ideje, ideologiju i stavove učini vladajućim. Svaki vladar teži da postoji samo jedna vlada (njegova) i samo jedan način mišljenja (njegov).

Nedelja, 04 Avgust 2013 20:19

Irvin Velš - "Trejnspoting generacija"

Prvi roman Škotlanđanina Irvina Velša Trejnspoting objavljen je 1993. godine. To je teška i surova priča o mladim ljudima koji dospevaju u svet droge i ulice. Irvin Velš ističe karakterističan vrednosni sistem izgubljene generacije mladih ljudi, koju naziva trejnspoting generacija, a čiji je život obeležen drogom.

Petak, 02 Avgust 2013 18:48

Đuro Šušnjić - Izumiranje ideala

Ova nesigurnost u tumačenju vlastitog iskustva delom je posledica odsustva unutrašnjeg merila koje ljudima omogućava da i u promenljivim okolnostima idu svojim putem. Ljudski život je složen i zamršen, i ako nije vođen idejom o dobrom, lepom, i istinitom životu, on se izjednačava sa džunglom u kojoj vladaju zakoni nižega reda. Živeti bez ideje vodilje, to znači prepustiti se igri slučajnih okolnosti, "tumarati duhom isto onoliko koliko i nogama".

Ponedeljak, 29 Juli 2013 20:23

Emil Dirkem - Solidarnost u društvu

Francuski sociolog Emil Dirkem u objašnjenju nastanka modernog društva ukazuje na značaj dinamičke materijalne gustine društva, koja nastaje na osnovu povećanja interakcije i konkurencije između stanovnika u gradovima. Osvetljavajući problem istorijske transformacije primitivnih mehaničkih društava u moderna organska društva, on naglašava njihovu različitost po poreklu solidarnosti.

Naziv elita potiče od francuske reči elitte što znači povlašćeni. Koreni elitističkog pristupa se nalaze još kod grčkog filozofa Platona, ali pojam elite u društvene nauke uvodi italijanski inženjer, ekonomista i sociolog Vilfredo Pareto. On elite definiše kao osobe koje su najsposobnije na bilo kom području delatnosti, a celokupnu istoriju objašnjava kruženjem elita.Vilfredo Pareto se smatra za jednog od najuticajnijih teoretičara političkih elita. Mnogi su ga smatrali za "buržoaskog Karla Marksa", ali i preteču ideologije fašizma.

Subota, 27 Juli 2013 20:03

Robert Merton - Teorija devijantnosti

Američki sociolog Robert Merton je teoriju anomije Emila Dirkema produbio i razvio. Na pojmu anomije 1957. godine zasniva svoju uticajnu teoriju devijantnosti, naglašavajući posebno problematični aspekt raskoraka ciljeva i sredstava za zadovoljenje potreba ljudi.

Petak, 26 Juli 2013 20:41

Moda u odevanju

Moda je poseban društveni propis koji preovladava u datom trenutku i koji odlikuje osobina novine ili neubičajenog. U najčešćem značenju, moda označava popularni stil oblačenja. Pojava mode se vezuje za XIV vek, ali ona postaje važan uticajni faktor u društvu, tek u XVII veku.

Četvrtak, 25 Juli 2013 20:54

Predrasude

Predrasude su posebna vrsta logički neosnovanih i uporno održavanih stavova prema pojedincima ili grupama koji su praćeni intenzivnim emocijama. Predrasude su krute, nefleksibilne, otporne prema podacima, čak i kada su ti podaci u suprotnosti sa generalizacijama koje one sadrže. Poznati američki psiholog Gordon Olport, predrasudu definiše kao "odbojni ili neprijateljski stav prema nekoj osobi samo zato što ona pripada nekoj grupi, i zbog toga što se pretpostavlja da i ona ima negativne kvalitete koji se toj grupi pripisuju".

Često sam imao prilike da posmatram uticaj stočarstva na ljude dinarskih plemena. Što najpre iznenađuje, to je vrlo mnogo dokolice, koju ova vrsta zanimanja ostavlja odraslima. Ljudi u punoj snazi rade vrlo malo, i sav posao ostavljaju ženama i osobito deci i starcima.

Vi ste ovde: Home Društvo