Artnit

Društvo

Subota, 05 Oktobar 2013 18:56

Život radnika u XIX veku u Engleskoj

Fridrih Engels, u delu Položaj radničke klase u Engleskoj iz 1845. godine na osnovu sakupljenog potresnog materijala, kao i vlastitog posmatranja opisuje veliku bedu radnika u prvoj polovini XIX veka.

Petak, 04 Oktobar 2013 19:09

Platonovo shvatanje muzike

Grčki filozof Platon ističe značaj muzike za stabilnost društva i države. Pojam muzike izvodi iz etičkog principa, a to pretpostavlja da muzika teži ostvarenju etičkog ideala. Platon je odnos prema muzici odredio u svojim delima, a posebno u Državi i Zakonima.

Sreda, 02 Oktobar 2013 17:42

Ivan Ilič - Drumovi i škole

Drumovi su ishod izopačavanja želje i potrebe za pokretljivošću u zahtev za privatnim kolima. Same škole izopačavaju prirodnu sklonost razvoju i učenju u zahtev za podukom. Potražnja fabrički proizvedene zrelosti znači kudikamo veće odricanje od samozačete aktivnosti negoli potražnja proizvedenih dobara. Škole nisu samo desno od drumova i kola; smeštene su u blizini krajnje tačke spektra ustanova, gde je mesto pravim ludnicama. Čak i prozvođači smrti ubijaju samo tela. Škola dovodi mnoge do neke vrste duhovnog samoubistva, jer prisiljava ljude na odricanje od odgovornosti za sopstveni razvoj.

Utorak, 01 Oktobar 2013 18:21

Vera Erlih - Doprinos pojedinca kulturi

Svaki je pojedinac formiran po svojoj kulturi, ali svaki joj daje i svoj doprinos, ili drugim riječima, kultura i ljudi djeluju uzajamno. Najneznatniji čovjek ima utjecaja na kulturu već po načinu kako je interpretira i po lagodnosti ili nelagodnosti kojom je doživljava. Često skromni ljudi obogaćuju kulturu novim elementima. Svaka je pjesma u jednoj glavi nikla, i onu koja se zove "narodna" netko je prvi zapjevao. Svaku inovaciju, svaki kulturni elemenat jedan je čovjek izmislio.

Subota, 28 Septembar 2013 18:46

Propadanje privrede

Većina putopisaca govori o propadanju poljoprivrede pod Turcima. Nemački putopisac Hans Dernšvam piše 1533. godine.

Predeo (oko Niša) gde kao u Erdelju ima malo ravne zemlje a zatim su uzvišice i brežuljci koji su, izgleda, ranije sve bili plodni pošto su se na nekim mestima još mogle poznati njive i vinogradi. Ovde je bilo sve pusto i zaraslo...

Petak, 27 Septembar 2013 16:54

Podela potreba i motiva

Potrebe i motivi se mogu podeliti prema različitim merilima. Jedna od najčešćih podela, a po mnogim autorima i najpraktičnija, je podela motiva prema tome da li počivaju na urođenim potrebama ili na stečenim potrebama. Tako se i motivi dele na urođene biološke ili primarne i stečene ili sekundarne.

Sreda, 25 Septembar 2013 17:20

“Poredak kljucanja“

Norveški zoolog Thorleif Schjelderup Ebbe istraživao je ponašanje kokošaka. Rezultati istraživanja na osnovu kojih opisuje hijerarhiju kokošaka u svojoj doktorskoj disertaciji iz 1921. godine su postali tako popularni da je izraz "poredak kljucanja" (Pecking Order) u nemačkom i egleskom jeziku prešao u svakodnevni govor.

Utorak, 24 Septembar 2013 16:59

Konrad Lorenc - O agresivnosti

Čuveni austrijski biolog i zoolog Konrad Lorenc u svom delu O agresivnosti, objavljenom 1963. godine objašnjava agresivnost na osnovu dugogodišnjeg istraživanja ponašanja životinjskih čopora, posebno vukova i gorila. On smatra da je izvor agresivnog ponašanja ljudi i životinja urođeni agresivni instinkt koji je veoma moćan i važan za održavanje jedinke i vrste.

Ponedeljak, 23 Septembar 2013 17:26

Slovenska plemena

Nemački hroničar i sveštenik Helmold iz XII veka u svom delu Slovenska hronika prikazuje prošlost slovenskih plemena od Karla Velikog do 1172. godine. Tu, između ostalog, kaže:

Ponedeljak, 23 Septembar 2013 12:25

Strahote proskripcija

Apijan iz Aleksandrije, istoričar antičkog Rima grčkog porekla je živeo i delovao u vreme vladavina rimskih imperatora Trajana, Hadrijana i Antoninusa Piusa. Sadržaj njegovih dela je veoma vredan, a posebno oni delovi koji se odnose na period rimskih građanskih ratova. Građanski ratovi, u pet knjiga, pokrivaju period kraja Rimske Republike i zauzimaju istaknuto mesto u antičkoj istoriografiji. Apijan u Građanskim ratovima govori i o proskripcijama iz 43. godine pre nove ere.

Vi ste ovde: Home Društvo