Artnit

Društvo

Sreda, 19 Mart 2014 16:28

Oblikovanje slike o sebi

Skoro svaki čovek je osetio nelagodnost i napetost u prisustvu drugih ljudi. Kada ne znate tačno šta drugi ljudi misle o Vama može se javiti sumnja u sebe i osećanje nesigurnosti. Prema američkom sociologu Čarlsu Hortonu Kuliju, stepen lične nesigurnosti, koji se iskazuje u određenim socijalnim situacijama, time kako mi verujemo da nas drugi vide. Njegov poznati koncept sopstva u ogledalu izražava ideju da mi sliku o sebi formiramo ogledajući se u nekoj vrsti ogledala. Drugi ljudi i njihove reakcije na nas su kao ogledalo koje nam govori ko smo i kako se ponašamo. Ovaj koncept je postao osnova savremenih teorija socijalizacije.

Utorak, 18 Mart 2014 17:02

Iskušenje Zapada - izmaći smrti

Smrt je prirodni deo životnog ciklusa, ili nešto čega se čovek plaši, ili se čak i odriče. Shvatanje takve neizbežne i stalne činjenice, kao što je ljudska smrt zavisilo je od istorijskog peroda u kojem se živelo, što pokazuju istraživanja čuvenog francuskog istoričara Filipa Arijesa koja su trajala petnaest godina. U svom delu Eseji o istoriji smrti na Zapadu Filip Arijes prikazuje promene u stavu čoveka Zapada prema smrti, od ranog srednjeg veka, gde je shvaćena kao poznata kolektivna ljudska sudbina, do savremenog industrijskog društva, gde se krije kao neprijatna porodična tajna.

Drugovi, kakav je sada naš život? Pogledajmo: naš život je bedan, mukotrpan i kratak. Kada dođemo na ovaj svet, daju nam taman toliko hrane da jedva preživimo. Oni koji to mogu da podnesu, prisiljeni su da rade do poslednjeg atoma snage. Kada prestanemo da budemo korisni, istog trenutka nas kolju s odvratnom surovošću. Nijedna životinja u Engleskoj pošto napuni godinu dana ne zna šta znači sreća ili dokolica. Nijedna životinja u Engleskoj nije slobodna. Život životinje je beda i ropstvo; to je živa istina.

Čim je Tesla završio svoje poslednje predavanje, pobegao je u sobu hotela "De la Paix" pravdajući se da je iscrpljen. Gotovo da je izgledalo kao antiklimaks kada mu je glasnik predao telegram u kojem je pisalo da mu majka umire.

Multinacionalan, korporativni kapitalizam, zahteva multietničko i multikulturalno društvo. U tom društvu kapital - novac je gospodar, a berza je crkva tog nezasitog mastodonta. Njegova kultura je masovna, ona koja se kupuje; koju većina može da kupi i koju većina može da razume; koja se brzo i za tržište proizvodi i kratkog je veka. To je svet filma, televizije, estrade, seksualne manufakture, rokenrola, "žute štampe", ilustracija, spotova...

Ponedeljak, 17 Februar 2014 16:38

Marko Tulije Ciceron - Govornik

U svom spisu Govornik (De oratore) Marko Tulije Ciceron, rimski političar, filozof, pisac i govornik je odvojio govorništvo od ostalih duhovnih aktivnosti koje se služe govorom, pokazao "šta govorništvo nije" i utvrdio "suštinu govorništva". O savršenom govorniku piše:

Petak, 07 Februar 2014 17:38

Nevaspitani građanin

Tokom protekla dva veka u apologetskim govorima o demokratiji je uvek prisutan argument prema kome je jedini način da se od podanika načini građanin da mu se daju ona prava, koja su autori javnog prava iz XIX veka nazvali activae civitatis. Pri tome se često naglašava uticaj vaspitanja za demokratiju koje se odvija tokom same demokratske prakse.

Nedelja, 02 Februar 2014 16:52

Ljubomir Stojić - Čovek u masi

Umesto "magnetizma mase", danas se govori o specifičnim socijalnim, ekonomskim, političkim i drugim uslovima koji su pogodni za nastanak različitih oblika masovnog ponašanja u određenim sredinama i pod određenim istorijskim okolnostima - pa tako danas niko pametan ne traži izvor uličnim demonstracijama, koje u nekim zemljama zahvataju ogromne mase građana i dobijaju izrazito destruktivni karakter, u ljudskoj potrebi za krdom.

Četvrtak, 30 Januar 2014 18:06

Dobroslav Ružić - Veliki ljudi i politika

I ako takvi ljudi s ubeđenjem i nezavisnim karakterom vode javnu reč, ili govore protivu postojećih običaja, ili predrasuda, onda to može samo doneti koristi zemlji i čovečanstvu. To je već jedan veliki progres.

Nordau umesno veli: "Naročito se treba čuvati onog pogrešnog mišljenja da đoja "politika kvari karakter," - ne kvari politika karakter, no rđavi karakteri kvare politiku."

Sreda, 29 Januar 2014 18:57

Tomas Hobs - Levijatan

Tomas Hobs, engleski filozof iz XVII veka je napravio značajan pomak u odnosu na tradicionalnu i srednjovekovnu političku teoriju. Njegova vizija sveta je originalna i još uvek relevantna u savremenoj politici, a političko-filozofski spis Levijatan iz 1651. godine je jedno od najuticajnijih dela političke filozofije. Reč levijatan je hebrejskog porekla i znači morsko čudovište. Hobs u Levijatanu zastupa tezu da je u interesu čoveka da izađe iz prirodnog stanja, u kome svako vodi rat protiv svih, i da kroz društveni ugovor, formira državu, koja će obezbediti društveni mir.

Vi ste ovde: Home Društvo