Artnit

Društvo

Nedelja, 11 Mart 2018 11:45

Imanuel Kant - Karazanov san

Ovaj škrti bogataš je u istoj meri u kojoj je raslo njegovo bogatstvo zatvarao put u svoje srce sažaljenju i ljubavi prema drugima. Međutim, ukoliko se ljubav prema ljudima hladila, utokoliko je na drugoj strani rasla njegova revnost u molitvama i verskim obredima. Posle ovog priznanja, on ovako nastavlja:

Optimizam se najčešće određuje kao sklonost da se očekuje najbolji mogući ishod ili oslanja na one aspekte date situacije koji ulivaju najviše nade. Rezultati novijih istraživanja su pokazali gotovo iznenađujuće pozitivnu sliku u korist prednosti optimizma u odnosu na pesimizam. Teorija da je optimizam važan i da doprinosi pozitivnom ishodu postala je deo popularne kulture.

Četvrtak, 08 Mart 2018 11:39

Matrijahat ili ginekokratija

Matrijahat ili ginekokratija je politički ili društveni oblik u kojem dominiraju žene, a posebno majke. Mitovi i usmena tradicija govore da su mnoga savremena društva nekada bila matrijahalna ili da je postojalo mnogo različitih matrijahalnih društava. Švajcarski psiholog i antropolog Johan Banhofen je u delu Materinsko pravo, koje je objavio 1861. godine među prvima postavio tezu o matrijahatu. Matrijahalna društva svode se danas na tek nekoliko u zabitima koje odlikuje siromaštvo.

Sreda, 07 Mart 2018 11:51

Karl Jaspers - Četiri pojma krivice

Treba razlikovati:

1. Krivičnu odgovornost: Zločini su objektivno dokaziva dela koja nesumnjivo krše zakone. Instanca je ovde sud, koji u pravnom postupku pouzdano utvrđuje činjenice i na njih primenjuje zakon.

Pod pojmom žrtveni jarac najčešće se podrazumeva nevina žrtva na koju se prebacuje tuđa krivica i koja ispašta za tuđe grehe. Ovaj pojam je opisao i dao mu naziv britanski antropolog Džejms Džordž Frejzer u delu Zlatna grana, objavljenom 1890. godine. U mnogim primerima iz različitih sredina on potvrđuje svoje postavke o iskonskom običaju ljudskih zajednica da pokušavaju sebe da razreše zla obrednim prenošenjem na živa ili neživa bića.

Utorak, 27 Februar 2018 11:47

Sublimacija kao mehanizam odbrane

Sublimacija spada u zrele mehanizme odbrane, koji su često najkonstruktivniji i najkorisniji odraslima jer podrazumeva podizanje kontrole nad našim željama i pretvaranje negativnog u pozitivno i društveno prihvatljivo. U psihologiji se sublimacija određuje kao preusmeravanje neprihvatljivih nagona, misli i emocija u društveno prihvatljive i cenjene radnje ili ponašanje, što može dovesti do dugoročne zamene početnog impulsa.

Ponedeljak, 26 Februar 2018 11:48

Karl Marks - Kapital

Kapital je najvažnije delo nemačkog ekonomiste i filozofa Karla Marksa i jedno od najuticajnijih u istoriji. Na ovom delu radio je oko 40 godina, a uspeo je da dovrši samo prvu knjigu, koju je objavio u Hamburgu 1867. godine. Druge dve knjige je dovršio Marksov prijatelj i saradnik Fridrih Engels nakon njegove smrti 1883. godine.

Vi ste bogatstva, kažete, nasledili od predaka; ali nije li hiljadu slučajnosti dovelo do toga da ih vaši preci steknu i sačuvaju? Takođe smatrate da su ta dobra prešla sa vaših predaka na vas nekakvim prirodnim zakonom? To nije istina. Taj zakon zasnovan je isključivo na volji zakonodavaca koji su možda imali dobre razloge, ali znajte da nijedan ne proizlazi iz prirodnog prava koje imate na te stvari. Da im se svidelo da narede da se ta dobra, nakon što su ih Oci posedovali tokom svojih života, vrate republici posle njihove smrti, ne biste imali nikakvog osnova da se na to žalite.

Subota, 17 Februar 2018 11:46

Stanoje Stanojević - O Stefanu Nemanji

I Nemanja je, po svojim ličnim naklonostima i željama, i pod uticajem sredine sa kojom je radio, pošao putem svojih prethodnika. I njemu je glavni cilj, koji mu je stalno lebdio pred očima i kojem je on sve žrtvovao, bilo oslobođenje od Vizantije. I on je, isto kao i njegovi prethodnici, drugo mislio, a drugo Manojlu govorio. Samo je Nemanja bio od njih mnogo okretniji, darovitiji i - sretniji.

Petak, 16 Februar 2018 11:37

Ustanak kao pobuna naroda

Ustanak se često vezuje za pobune koje podrazumevaju odbijanje poslušnosti ili poraza i odnosi se na otvoreni otpor prema nalozima ustanovljenog autoriteta. Uglavnom se naglašava otpor grupe ljudi koja se bori protiv ljudi koji su na vlasti, jer žele da dovedu do političke promene ponekad koristeći nasilje ili oružanu borbu.

Vi ste ovde: Home Društvo