Artnit

Društvo

Četvrtak, 05 April 2018 10:34

Izdaja i izdajnici

Izdaja je oblik prevare, koji u najširem smislu predstavlja svaku zloupotrebu poverenja, odnosno svesno i tajno delovanje na štetu druge osobe, društvene grupe ili organizacije kojoj pripada ili prema kojoj postoji moralna ili zakonska obaveza odanosti. Ona je takođe najčešće korišćeni književni elemenat, koji se takođe koristi u drugim fikcijama poput filmova i TV serija kao zaplet.

Meritokratija je oblik društva u kojem je obrazovni i društveni uspeh rezultat sposobnosti (merene koeficijentom inteligencije) i individualnog napora. Ona naglašava jednakost šansi, pretpostavljajući da se položaj u hijerarhiji zanimanja stiče kao rezultat postignuća merenog univerzalnim i objektivnim kriterijumima. Ideja meritokratije potiče iz satiričnog eseja Uspon meritokratije (The Rise of the Meritocracy), koji je objavio britanski sociolog, socijalni aktivista i laburistički političar Majkl Jang 1958. godine.

Utorak, 27 Mart 2018 11:10

Projekcija kao mehanizam odbrane

Projekcija je tendencija projektovanja svog ponašanja, osobina i impulsa na nekog drugog. Iako je to naizgled kompleksan fenomen, on je i jedan od najčešće usvojenih mehanizama odbrane. Nju često koristimo kako bi sebe "odbranili" od nas samih, od neke psihičke opasnosti koja je zapravo deo naše ličnosti, koji nismo u stanju da prepoznamo i prihvatimo u sebi samima.

Utorak, 27 Mart 2018 11:01

Vladeta Jerotić - Srebroljublje

Zgrtanje novca, škrtost (tvrdičluk), možda imaju prvobitan koren u skupljačkom instinktu čoveka, ali za njegovo manifestovanje odgovorno je opet detinjstvo (tzv. analna faza u drugoj, trećoj godini života malog deteta), odnosno pogrešno vođenje analne faze od roditelja; preterana težnja za čistoćom kod roditelja, zahteva i od deteta slično držanje, i to u smislu preranog zahteva upućenog detetu da kontroliše malu i veliku nuždu, otud kod deteta, kao protestna reakcija dugo zadržavanje na noši.

Subota, 24 Mart 2018 11:32

Mimezis ili podražavanje

Mimezis je filozofski pojam sa širokim spektrom značenja, koji uključuju imitaciju, prikazivanje, mimikriju, oponašanje, prijemčivost, beskrajnu sličnost, čin sličnosti, čin izražavanja i predstavljanje sebe. Ovaj pojam ima posebnu važnost u antičkoj estetici koja je prvobitno shvaćena kao imitacija.

Četvrtak, 22 Mart 2018 11:45

Brak kao univerzalna zajednica

Iako se bračne ceremonije, pravila i uloge mogu razlikovati od jednog društva do drugog, brak se smatra univerzalnim, jer je kao društvena institucija prisutan u svim kulturama i ima različite implikacije. Najstariji istorijski zapisi ističu da se brak smatrao delom običaja i tradicije, a da je odatle evoluirao u savremene oblike regulisane pravom i zakonom.

Točak Darme je jedan od najstarijih i najvažnijih budističkih simbola, jer predstavlja Budino učenje. Okretanje točka je metafora brzih duhovnih promena nastalih učenjima Bude. On zauzima središnje mesto u hinduizmu, đainizmu i budizmu, koji se zbog toga nazivaju darmičkim religijama.

Prisustvo prošlosti u sadašnjosti, koja je nadilazi i traži: po Žanu Starobinskom, suština modernosti je upravo u toj vrsti pomirljivosti. U jednom svom skorašnjem članku, autor tim povodom primećuje da su najveći predstavnici moderne umetnosti stvorili u svome delu "mogućnost polifonije: bezbrojna ukrštanja sudbina, postupaka, misli ili sećanja mogu se graditi na koračnici koja otkucava časove zemaljskih dana i označava trg gde se održavao (i gde bi se mogao još održavati) drevni ritual".

Kolonijalizam je praksa dominacije koja podrazumeva podređivanje jednog naroda drugom. Najčešće se određuje kao praksa gde pojedine države šire svoj suverenitet izvan matične teritorije kroz osnivanje kolonija, čije se domorodačko stanovništvo stavlja pod neposrednu vlast ili ih iseljava. Aspekti kolonijalizma uključuju rasnu i kulturnu nejednakost između vladajućih i domorodaca, političku dominaciju i eksploataciju matičnih populacija. Kolonijalizam se često kritikuje kao osnova neujednačenog društvenog i ekonomskog razvoja širom sveta.

U svim ljudskim društvima postoji neka vrsta društvene nejednakosti i sva se društva razlikuju prema načinima kontrole nejednakosti. Društvena stratifikacija uglavnom oslikava društvene grupe koje su rangirane jedna iznad druge, na temelju količine moći, ugleda i bogatstva koje njihovi članovi poseduju. Kroz istoriju postoje četiri sistema stratifikacije: ropstvo, kaste, staleži i klase.

Vi ste ovde: Home Društvo