Artnit

Urbane životinje

Utorak, 03 Mart 2015 13:15

Velika droplja - divlja ćurka

Velika droplja (Otis tarda) je velika i teška ptica iz porodice droplji. Zbog svog izgleda u narodu je poznata pod imenom divlja ćurka. Može da leti i najteža je ptica letačica na svetu. Živi u stepskim predelima Evrope i Azije, uglavnom na zemlji.

Subota, 28 Februar 2015 12:17

Plava senica - ptica akrobata

Plava senica (Cianistes caeruleus ili Parus caeruleus) je vrsta ptice pevačice iz porodice senica (Paridae). Manja je od velike senice, a prepoznaje se po plavom i žutom perju. Živi u većem delu Evrope i zapadnoj Aziji u staništima gde ima drveća, kao što su listopadne šume, voćnjaci, parkovi. Plave senice sa severa Evrope zimu provode u Srbiji.

Sreda, 25 Februar 2015 12:53

Crna žuna - crni detlić

Crna žuna (Driocopus martius) je jedna od najvećih vrsta iz porodice detlića (Picidae). Zbog boje perja naziva se crni detlić. Živi u većem delu Evrope, osim Velike Britanije i Islanda u mešovitim, listopadnim i četinarskim šumama od ravnica do gornje šumske granice. Može ponekad da se vidi u oblastima blizu naselja.

Subota, 21 Februar 2015 12:15

Crna roda - oprezna i plašljiva ptica

Crna roda (Ciconia nigra) je kao i bela roda (Ciconia ciconia) jedina vrsta iz porodice roda (Ciconiidae) koja se gnezdi u Evropi. Živi u vlažnim i močvarnim, listopadnim nizijskim šumama, često u blizini močvara i manjih potoka u nekim delovima severne i istočne Evrope. Crne rode koje žive u Evropi su ptice selice, a one koje žive u južnim delovima Afrike stanarice. Veoma je oprezna i plašljiva i živi povučeno, uvek daleko od ljudskih naselja.

Sreda, 18 Februar 2015 12:27

Mala sova - najmanja evropska sova

Mala sova (Glaucidium passerinum), poznata i po imenima vrapčarka ili mali ćuk pripada redu sova (Strigiformes), porodici pravih sova (Strigidae). Ona je najmanja vrsta sova u Evropi, malo veća od čvorka. Živi u srednjoj, severnoj Evropi i Sibiru. Naseljava tajge, četinarske šume ili mešovite šume sa dosta starog drveća i podrasta.

Nedelja, 15 Februar 2015 12:10

Žuta čaplja - mala vrsta čaplje

Žuta čaplja (Ardeola ralloides) je mala vrsta čaplje, koja spada u ptice Starog sveta. Pošto je ptica selica, od aprila do jula živi u Evropi, na Balkanskom poluostrvu i Bliskom istoku, a zimu provodi u Africi. Naseljava uglavnom oblasti pored jezera, reka, močvara.

Nedelja, 08 Februar 2015 12:06

Modrovrana - zlatovrana

Modrovrana (Coracias garrulus), poznata i po imenima zlatovrana, plava vrana i smrdivrana je ptica iz porodice modrovrana (Coraciidae) i potporodice Coraciinae. Nalik je na manju vranu. Kao i druge vrste iz njenog roda, naseljava oblast Evrope, od srednje Evrope do Kaspijskog jezera. Živi najčešće u šumarcima okruženim čistinama, otvorenim terenima sa malo drveća i grmlja. Ako može da nađe dovoljno hrane može se videti i u blizini naselja.

Sreda, 04 Februar 2015 12:54

Obična pčelarica - zlatoperka

Obična pčelarica ili evropska pčelarica (Merops apiaster) pripada porodici pčelarica (Meropidae), iz reda Coraciiformes. Prepoznatljiva je po živopisnim bojama perja. Zlatnožuti, kestenjasti, tirkizni i zeleni prelivi su vidljivi dok miruje. Zbog žućkasto-zelenkastog perja zovu je i zlatoperka. Živi uglavnom u južnim delovima Evrope, jugozapadnoj Aziji i severozapadnoj Africi.

Petak, 30 Januar 2015 12:15

Vijoglav - ptica koja okreće vrat

Vijoglav (Jynx torquilla) pripada porodici detlića, ali se dosta razlikuje od ostalih vrsta detlića. Kada se uznemiri, posebno u blizini predatora izokreće glavu i sikće, po čemu je i dobio naziv vijoglav. Živi skoro svuda u Evropi i srednjoj Aziji u listopadnim i mešovitim šumama, voćnjacima, a ponekad se može videti i u parkovima.

Pupavac je ptica iz reda Coraciiformes i jedini član porodice Upupidae. Poznat je po svojoj neobičnoj živopisnoj ukrasnoj kruni na glavi koju imaju mužjak i ženka. Naseljava se u srednjoj i južnoj Evropi, zapadnoj Aziji i severnoj Africi. Najviše mu odgovaraju predeli gde su oranice ili livade pomešane sa malim šumama ili u kojima se samo nalazi staro drveće usred polja.

Vi ste ovde: Home Urbane životinje