Artnit

Petak, 05 Septembar 2014 11:27

Salvador Dali - Žirafa u plamenu

Čuveni španski nadrealistički slikar Salvador Dali je 1937. godine naslikao poznatu sliku Žirafa u plamenu. Slika izražava stav nadrealista, da je slikarstvo samo sredstvo za oslobađanje nesvesnog, koji je imao osnovu u psihoanalizi Sigmunda Frojda. Iako je Dali izjavio da je slika apolitična, ova slika ipak predstavlja njegovu ličnu borbu protiv Španskog građanskog rata u njegovoj domovini. Slika se danas nalazi u Kunstmuseumu u Bazelu.

Objavljeno u Paleta
Sreda, 26 Mart 2014 17:35

Sigmund Frojd - Tumačenje snova

Godine 1900. Sigmund Frojd je objavio knjigu Tumačenje snova zasnovanu na brojnim analizama snova. On dokazuje da snovi imaju psihološki smisao i smatra ih jezikom duše, kojim progovara naše nesvesno na simbolički naćin. "Tumačenje snova je kraljevski put ka spoznaji nesvesnih aktivnosti mozga", kaže Frojd.

Objavljeno u Društvo
Utorak, 21 Januar 2014 19:32

Teorija mase Sigmunda Frojda

U literaturi se pojam mase često koristi za označavanje onih društvenih skupina ili gomila kojima nedostaje bitan elemenat organizacije, ali imaju snažno osećanje identifikacije koje je čini potencijalno moćnom. Sigmund Frojd je u svom delu Masovna psihologija i ego analiza izložio svoje poglede na odnos pojedinac - masa.

Objavljeno u Društvo
Utorak, 24 Decembar 2013 18:19

Sigmund Frojd - O umetniku

"Njega muče veoma jake potrebe, on bi hteo steći čast, moć, bogatstvo i ljubav žena, ali mu nedostaju sredstva da postigne ta zadovoljstva. Zato on, kao i svaki drugi nezadovoljnik, beži od stvarnosti i prenosi sav svoj interes, pa i libido, na tvorevine svojih želja u fantaziji, od kojih bi mogla nastati, neuroza."

Objavljeno u Društvo

Problem identifikacije pojedinca je značajna tema u oblasti socijalne psihologije, još pre pojave masovne kulture. Takav fenomen su predstavljale, na primer želje i težnje pojedinaca da imitiraju ličnosti iz literature i da se identifikuju sa njima. Pojavom masovne kulture problem identifikacije pojedinca dobija nove dimenzije. Istraživači ukazuju na razlike između identifikacije u svakodnevnom životu i identifikacije u masovnoj kulturi.

Objavljeno u Društvo
Ponedeljak, 06 Maj 2013 20:37

Sigmund Frojd - Odnos pojedinca i mase

Sigmund Frojd se bavio nastankom i značenjem masa. U delu Psihologija mase i analiza ega izložio je svoje poglede na odnos pojedinac - masa. Psihičku aktivnost mase upoređuje sa snom i hipnozom, gde kritički odnos prema realnosti uzmiče pred snagom afektivno nabijenih želja.

Objavljeno u Društvo
Strana 3 od 3
Vi ste ovde: Home Razglednica Prikazivanje članaka po tagu Sigmund Frojd