Artnit

Ponedeljak, 24 Oktobar 2016 11:04

Edipov kompleks

Edipov kompleks je jedan od najvažnijih pojmova u psihoanalitičkoj teoriji. Ovaj pojam je uveo austrijski psihijatar Sigmund Frojd u svom delu Tumačenje snova, koje je objavljeno 1900. godine. Ovaj pojam ima svoje poreklo u starogrčkom mitu o kralju Tebe Edipu, koji ne znajući ko su mu roditelji ubija svoga oca Laja, pa se onda ženi svojom majkom Jokastom. Saznavši šta je uradio on se ubija.

Objavljeno u Društvo
Nedelja, 15 Novembar 2015 12:57

O melanholiji

Problem melanholije je uvek bio aktuelan, ma koliko bili različiti fenomeni koji se najčešće označavaju kao melanholija. Sam pojam melanholije je višeslojan i može da se označi kao depresija u kliničkom smislu, kao lakši stepen sete, ali i kao čitava skala elegičnih raspoloženja. Lakše vrste melanholije se često posmatraju kao psihički izraz "otuđenosti", "okrnjenog života" i izražava se čežnja za ispunjenijim bitisanjem, koja je projektovana u prošlost ili budućnost.

Objavljeno u Društvo
Sreda, 11 Novembar 2015 12:10

Sigmund Frojd - Deža vi

U kategoriju čudnog i pomalo jezivog možemo da dodamo i onaj posebni osećaj koji imamo u nekim trenucima i situacijama kao da smo isto to već jednom doživeli ili se našli u potpuno istom položaju. Ipak, nikad ne uspevamo da se jasno setimo tih prethodnih događaja i situacija. Svestan sam da samo usvajam površan i uobičajen izraz kada ono što se u nama javlja u takvim momentima nazivam osećajem. Bez sumnje, radi se o sudu, i to sudu o prepoznavanju; ti slučajevi, ipak, imaju sasvim poseban karakter, a, pored toga, ne smemo da zanemarimo činjenicu da nikada ne možemo da se setimo onog ranijeg doživljaja za kojim tragamo.

Objavljeno u Društvo
Subota, 05 Septembar 2015 11:03

Sigmund Frojd - Stavovi ljudi prema smrti

Smrt, "najveća nepoznanica", "najteža od svih nedaća" je i "cilj celog života", kako ju je takođe odredio Sigmund Frojd. Pri tome on naglašava da svako od nas duguje prirodi svoju smrt i mora biti spreman da plati svoj dug, ukratko da je smrt prirodna, neosporna i neizbežna. Ali, iako je smrt nešto prirodno, mi se trudimo da se bavimo njom na razne načine, reagujemo na različite načine prema smrti u raznim situacijama, a naši stavovi ili reakcije mogu imati različite rezultate.

Objavljeno u Društvo

Ja ne delim sada omiljeno mišljenje da su dečije izjave potpuno proizvoljne i nepouzdane. U duševnom životu proizvoljnost uopšte ne postoji, a nepouzdanost dečijih saopštenja posledica je dominacije njihove mašte, kao što je kod odraslih to posledica njihovih predrasuda. Uostalom, ni deca ne lažu bez razloga, i sve u svemu, skloniji su istini od odraslih.

Objavljeno u Društvo
Četvrtak, 02 April 2015 11:50

Sigmund Frojd - Odbrana od samooptuživanja

Kada u toku psihoanalitičkog tretmana pacijent iznese čvrst i nepobitan niz činjenica, terapeut može na trenutak da se osetiti zbunjenim, tako da to pacijent iskoristi i upita: "Zar sve ovo nije tačno i istinito? Šta biste ovde promenili, sada kada sam vam sve ispričao?"

Objavljeno u Društvo
Petak, 21 Novembar 2014 12:42

Sigmund Frojd - San i praprizor

Dugo mi je trebalo da se uverim da je to bio samo san, toliko prirodnom i jasnom mi se učinila slika s prozorom koji se otvara i vukovima koji sede na drvetu. Najzad sam se smirio i osetio kao da sam se spasao neke velike opasnosti, a onda ponovo zaspao.

Objavljeno u Društvo

Međutim, ne mislim da je nužno da ovi prizori, zato što se ne javljaju kao sećanja, moraju biti fantazije. Meni se čini da potpuno isti značaj kao i sećanje ima to što njih - kao u našem slučaju - zamenjuju snovi, čija analiza redovno vodi natrag do istog prizora i koji neumornim preuređivanjem reprodukuju svaki deo njenog sadržaja. Sanjanje je isto tako jedna vrsta sećanja, mada pod uslovima koji važe za noć i za formiranje sna. Upravo ovim ponavljanjem kroz snove objašnjavam činjenicu da je pacijent malo po malo došao do sigurnog uverenja u realnost ovih praprizora, jednog uverenja koje ni malo nije zaostajalo za onim koje se zasniva na sećanju.

Objavljeno u Društvo
Petak, 05 Septembar 2014 11:27

Salvador Dali - Žirafa u plamenu

Čuveni španski nadrealistički slikar Salvador Dali je 1937. godine naslikao poznatu sliku Žirafa u plamenu. Slika izražava stav nadrealista, da je slikarstvo samo sredstvo za oslobađanje nesvesnog, koji je imao osnovu u psihoanalizi Sigmunda Frojda. Iako je Dali izjavio da je slika apolitična, ova slika ipak predstavlja njegovu ličnu borbu protiv Španskog građanskog rata u njegovoj domovini. Slika se danas nalazi u Kunstmuseumu u Bazelu.

Objavljeno u Paleta
Sreda, 26 Mart 2014 17:35

Sigmund Frojd - Tumačenje snova

Godine 1900. Sigmund Frojd je objavio knjigu Tumačenje snova zasnovanu na brojnim analizama snova. On dokazuje da snovi imaju psihološki smisao i smatra ih jezikom duše, kojim progovara naše nesvesno na simbolički naćin. "Tumačenje snova je kraljevski put ka spoznaji nesvesnih aktivnosti mozga", kaže Frojd.

Objavljeno u Društvo
Vi ste ovde: Home Razglednica Prikazivanje članaka po tagu Sigmund Frojd