Artnit

Najznačajniji vizantijski istoričar XIV veka, Nićifor Grigora u svom delu Romejska istorija piše veoma uopšteno o sukobu kralja Stefana Dečanskog i njegovog sina, budućeg cara Dušana. Pri tome naglašava ulogu vlastele u ovom sukobu:

Objavljeno u Društvo
Nedelja, 21 Decembar 2014 11:56

Grigorije Camblak - O Stefanu Dečanskom

Milutin, koji je četvrti posle velikoga Simeona, rađa Stefana, veliki stub pobožnosti i venac carstva. I već do svoga punoletstva mnogo vremena beše proveo obradovan i svetao ka svima, poučavajući se uvek strahu Gospodnjem, i njime uklanjajući se od svakoga zla, i mnoga muževna dobra dela izvrši od mladosti. Beše dobroprisutan ka onima koji govore, tih rečima, milostiv prema stradalnicima, a toliko se gnušaše gordosti, da takvoga nije hteo ni pogledati. Zato se srca i razumi sviju raspaljivahu u ljubavi prema njemu. I sav se beše načinio pomoćnikom Višnjega i ka Njemu jedinome gledaše.

Objavljeno u Pero

Igumanujući u manastiru Dečani Grigorije Camblak je između 1402. i 1406. godine napisao Žitije Svetog Stefana Dečanskog, ktitora ovog manastira i srpskog kralja. Ovo žitije zauzima posebno mesto u srpskoj književnosti, iako se u osnovi nastavlja na tradiciju srpske hagiografije XIII i XIV veka.

Objavljeno u Pero
Subota, 30 Mart 2013 21:55

Dizanje Dečana

Manastir Dečani je veličanstvena zadužbina kralja Stefana Uroša III Dečanskog i njegovog sina, cara Stefana Uroša IV Dušana, koji se kao drugi ktitor starao o crkvi posle smrti svoga oca. Gradnja crkve manastira Dečana, posvećene Hristu Pantokratoru, započeta je 1327, a završena 1335. godine. Manastir se nalazi 15 kilometara južno od Peći, u živopisnoj dolini reke Bistrice, okružen visovima Prokletija, gustim kestenovima i borovim šumama.

Objavljeno u Razglednica
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu Stefan Dečanski