Artnit

Sreda, 04 Decembar 2013 18:20

Ivo Andrić - Razgovor sa Franciskom Gojom

Ako vam se ovaj monolog i učini na prvi pogled izlomljen i nepovezan, znajte da se drži unutarnjom vezom kojom ga vezuje Gojin život i njegovo slikarsko delo.

Objavljeno u Pero
Ponedeljak, 25 Novembar 2013 17:45

Ivo Andrić - “Sutra, sutra!“

Da, "sutra, sutra"! Eto, svašta ume i mnogo može čovek, zaista mnogo. I ja ne spadam među najgore i najnesposobnije. Ali taj isti čovek, kad legne da spava, ne zna kakav će san usniti i, kad ujutro ustane i krene u vedar dan, ne zna kako će taj dan završiti, koga će sresti ni šta će čuti, ni kuda će ga reč koju čuje odvesti. Ni toliko ne zna!

Objavljeno u Pero
Četvrtak, 21 Novembar 2013 17:32

Aska i vuk

Ivo Andrić je svoje shvatanje smisla i suštine umetnosti izlagao u posebnim napisima i u pojedinim pasažima svog umetničkog dela. U pripoveci Aska i vuk Ivo Andrić ističe umetnost kao suštinu koja pobeđuje svako zlo, pa i samu smrt. Ovčica Aska igra svoju igru za život, ili kako su neki smatrali sa smrću i pobeđuje.

Objavljeno u Pero
Nedelja, 10 Novembar 2013 18:28

Ivo Andrić - Matavuljeva pripovetka

Ova stota godišnjica od rođenja Sime Matavulja bila je povod da sam proveo nekoliko dana u davnoj, ali nezaboravnoj atmosferi đačkih godina. U nedostatku sabranih dela, na mom stolu i oko moje postelje našle su se sveske Matavuljevih pripovedaka, koje su objavljene za njegovog života, a koje sam iskopao iz javnih i privatnih biblioteka. To su tanke i, knjižarski govoreći, neugledne sveske, u izdanju Matice srpske, Braće M. Popovića, Lj. Joksimovića i dr. Njihove naslovne strane govore o davno mrtvom ukusu onoga vremena, a sami naslovi kazuju o tadašnjem književom običaju koji se održavao još dugo posle toga, da se već u naslovu lokalizuje i geografski obeležava radnja pripovedaka (Iz Crne Gore i Primorja, Sa Jadrana, Primorska obličja, S mora i s planine).

Objavljeno u Pero
Nedelja, 25 Avgust 2013 17:06

Karađoz

Lik Karađoza iz romana Prokleta avlija Ive Andrića je neobičan i ne može da se sagleda u jednostavnom etičkom okviru - dobar loš. Latifaga, zvani Karađoz je upravnik carigradske tamnice koju oličava ne samo svojom funkcijom, već i svojim izgledom, ponašanjem i svojim osobinama.

Objavljeno u Pero
Četvrtak, 22 Avgust 2013 18:14

Ivo Andrić - Guslar

Iz dubokog džepa svoga sivog gunja Crnogorac izvlači gusle, neugledne i malene kao podlanica, i kratko gudalo. Jedan od seljaka izlazi pred pojatu i čuva stražu, da ne naiđe ko od Turaka. Svi gledaju u Crnogorca kao da ga sad prvi put vide i u gusle koje iščezavaju u njegovim velikim šakama.

Objavljeno u Pero
Nedelja, 30 Juni 2013 20:24

Ivo Andrić - Reči

... Reči izgledaju tako "rečite" dok stoje osamljene, nevine, i neupotrebljene; ako jedna ili druga od njih i omane, zato ona treća govori za obe njih i kazuje još mnogo više od toga. One su povezane u magično kolo kroz koje struji ritam celine; ako je neka od njih i troma, nevešta ili umorna, one ostale je vuku, tako da se njeno zaostajanje ne primećuje, i kolo igra nepogrešno dalje.

Objavljeno u Pero
Subota, 22 Juni 2013 21:17

Ivo Andrić - Razgovarati s ljudima

Izići na ulicu, za njega je uvek značilo izložiti se. Zavideo je svakom onom ko može mirno i prirodno da prođe glavnom ulicom, idući za svojim poslom, ne misleći o sebi i ne pitajući se da li ga ko gleda ni šta o njemu misli; zavideo mu i mrzeo ga, osećajući se u isto vreme i viši i niži od njega.

Objavljeno u Pero
Nedelja, 09 Juni 2013 20:32

Ivo Andrić - Strah od života

Sve poče da prima sa prikrivenim ali dubokim nepoverenjem. Odnekud se ustali u njemu ova misao: svako ljudsko delo i svaka reč mogu da donesu zlo. I ta mogućnost poče da veje iz svake stvari koju čuje, vidi, rekne ili pomisli. Pobednik vezir oseti strah od života. Tako je i ne sluteći ulazio u ono stanje koje je prva faza umiranja, kad čovek počne da s više interesa posmatra senku koju stvari bacaju nego stvari same.

Objavljeno u Pero
Utorak, 04 Juni 2013 20:14

Ivo Andrić - Osnovi života

"Temelji sveta i osnovi života i ljudskih odnosa u njemu utvrđeni su za vekove. To ne znači da se oni ne menjaju, ali mereni dužinom ljudskog života izgledaju večni. Odnos između njihovog trajanja i dužine ljudskog veka isti je kao odnos između nemirne, pokretne i brze površine reke i njenog stalnog i čvrstog dna čije su izmene spore i neprimetne.

Objavljeno u Pero
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu Ivo Andrić