Artnit

Ponedeljak, 07 Januar 2019 16:21

Iguman Stefan (poje)

Nema dana bez očnoga vida
niti prave slave bez Božića!
Slavio sam Božić u Vitlejem
slavio ga u Atonsku Goru,
slavio ga u sveto Kijevo,
al' je ova slava odvojila
sa prostotom i sa veselošću.

Objavljeno u Pero
Sreda, 27 Avgust 2014 11:02

Kolo u Gorskom vijencu

U Gorskom vijencu Petra Petrovića Njegoša, kolo pesmom podseća na hor u antičkoj drami i u funkciji je kolektiva. U kolima, Njegoš preko naroda kazuje ono što sluti da postoji u dubinama njegove psihe: žudnju za slobodom. Tako se u Gorskom vijencu kola javljaju kao vizija narodne istorije i njene heroike i simbolično izražavaju istorijsku suštinu.

Objavljeno u Pero
Subota, 05 Juli 2014 14:38

Vuk Mićunović

Kroz lik Vuka Mićunovića Petar Petrović Njegoš izražava poglede na viteštvo i na viteza. Vuk Mićunović je živo, otelovljeno herojstvo, nekad oporo, tvrdo, nekad raspevano, uvek postojano, samo na sebe oslonjeno. Nad njegovim čistim, optimističnim junaštvom, nema i najmanjeg oblačka ili bilo kakve sumnje u veličinu i uspeh onoga za šta se bori.

Objavljeno u Pero
Četvrtak, 26 Juni 2014 13:53

Vuk Mandušić

Od svih crnogorskih junaka iz Gorskog vijenca Vuk Mandušić je najbogatiji unutrašnjim protivrečnostima. U njegovom liku Petar Petrović Njegoš je naslikao tipičnog crnogorskog junaka, ali koji je čovek od krvi i mesa, a ne samo "od oružja". U njemu se prepliću junaštvo, mahnitost, ćudljivost, tajna ljubav prema udatoj ženi i dečački iskrena ljubav prema dragim stvarima.

Objavljeno u Pero
Petak, 16 Avgust 2013 18:17

Kosmička sudbina čoveka

Petar Petrović Njegoš je u svojim epovima Gorskom Vijencu i Luči Mikrokozma, kao i u svojim misaonim pesmama oživeo metafizički i etički pogled na svet u okviru koga se razrešavaju najmučnija i ljudskom umu najnepristupačnija pitanja egzistencije. Donose i odgovore na pitanje šta je čovek i kakav je njegov smisao u kosmičkom poretku.

Objavljeno u Pero
Utorak, 05 Februar 2013 22:12

Vladika Danilo

Vladika Danilo je nosilac političke misli u Gorskom Vijencu Petra Petrovića Njegoša. Suočen sa problemima od čijeg je rešavanja zavisila nacionalna sloboda Crne Gore, mora o svemu dobro da promisli pre nego što donese odluku.

Objavljeno u Pero
Četvrtak, 31 Januar 2013 21:39

Iguman Stefan

Iguman Stefan je nosilac filozofske misli u Gorskom vijencu, Petra Petrovića Njegoša. On je pravoslavni kaluđer, a njegovo lice je detinjski veselo i zrači optimizmom i verom u život. Njegova filozofija života utkana je poetski snažno u Gorski vijenac.

Objavljeno u Pero
Utorak, 25 Decembar 2012 21:02

Likovi u Gorskom vijencu

Likovi u Gorskom vijencu izgrađuju se u tesnoj povezanosti sa osnovnom idejom koja je u njegovom središtu. Želeći da da poetsku sliku crnogorske sredine Petar Petrović Njegoš nije mogao da se ograniči na nekoliko lica nego je uveo narod: kaluđere, glavare, vojsku, svatove, popove, pokajnice, veštice. Sve ove likove pokreće na akciju opšti interes Crne Gore, njena sloboda i oslobođenje. Oni su snažno obojeni nacionalnim interesima.

Objavljeno u Pero
Vi ste ovde: Home Pero Prikazivanje članaka po tagu Gorski vijenac