Artnit

Sreda, 22 Maj 2013 19:32

Marko Kraljević ukida svadbarinu Istaknut

Ivan Meštrović - Marko Kraljević na konju Ivan Meštrović - Marko Kraljević na konju

Herojski i osvetnički lik Marka Kraljevića je naslikan u svetlosti njegove legendarne uloge zaštitnika sirotinje raje u narodnoj epskoj pesmi Marko Kraljević ukida svadbarinu. Da bi prikazao dubinu nacionalne nesreće izazvane tragičnim porazom narodni pevač je radnju pesme približio kosovskoj tragediji. U tematsku osnovu pesme utkana su dva značajna životna podatka - beznadežnost nesreće prerano uvenule mladosti i usamljenički osvetnički podvig legendarnog junaka.

U skladu sa tako zamišljenom temom narodni pevač je razvijao i kompoziciju pesme. U njoj se posebno ističu dve veoma sugestivne epske slike.

U prvoj epskoj slici je prikazan susret uplakane devojke sa usamljenim junakom, Markom Kraljevićem čime je umetnički snažno naslikana društvena i životna atmosfera posle Kosovske bitke. Marko Kraljević sreće lepu, siromašnu devojku čija je kosa prerano osedela zbog nesreće koja ju je zadesila. Ona razgovara sa Markom Kraljevićem o svojoj ličnoj drami i nesreći svog naroda. Nemoćna pred bezdušnom silom osvajača, devojka treba da bira: ili da izgubi devojačku čast i pogazi nacionalni ponos, ili da saseče svoj mladi život u korenu. Ona ne može da se uda, jer njena siromašna porodica ne može da plati svadbarinu, a mora i da bude Arapinu ljuba za jednu noć. Marko je odvraća od smrti i nudi joj dukate za svadbarinu. Međutim, priča devojke o zlu koje čini Arapin njegovom narodu budi u njemu veliku želju za osvetom. Sa suzama na junačkom licu, zbog nepravde koju je doživeo njegov narod, srdit Marko na srditom Šarcu kreće na Kosovo ravno. Iz kopita Šarca je sevala živa vatra, a iz nozdrva se dizao modar plamen.

Druga epska slika u pesmi rađena je u hiperboličnoj sceni legendarnog junačkog podviga u kome nepobedivi Marko Kraljević snagom svoje mržnje savladava bezdušnog Arapina i četrdeset njegovih slugu. Svojom drskošću i hrabrošću Marko izaziva Arapina, i samo jednim udarcem buzdovana skida Arapinu glavu sa ramena. Sabljom je posekao njegove sluge, a ostavio samo četvoricu koje šalje na četiri strane, da svima po Kosovu razglase da je Marko ukinuo svadbarinu.

U narodnoj epskoj pesmi Marko Kraljević ukida svadbarinu lik Marka Kraljevića je veoma reljefno prikazan sa njegovim osobinama ljutog megdandžije i osvetnika. Ali, naglašena je i njegova uloga kao zaštitnika sirotinje i svog naroda.

Pročitano 18962 puta Poslednji put izmenjeno Utorak, 24 Juni 2014 14:00

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Marko Kraljević ukida svadbarinu