Artnit

Četvrtak, 07 Maj 2020 10:43

Marko Kraljević i brat mu Andrijaš Istaknut

Anastas Bocarić - Kraljević Marko Anastas Bocarić - Kraljević Marko

Najstarija zapisana narodna pesma o Marku Kraljeviću je bugarštica Marko Kraljević i brat mu Andrijaš. Tu bugaršticu, to jest pesmu dugog stiha od 15 ili 16 stihova zabeležio je Hvaranin Petar Hektorović i uneo u svoj spev Ribanje i ribarsko prigovaranje štampanom u Mlecima 1568. godine. Nju je pevao hvarski ribar Paskoje Debelja kako Hektorović kaže, "sarpskim načinom" na putu od Hvara do Brača.

Narodna epska pesma Marko Kraljević i brat mu Andrijaš, kao i svaka bugarštica obeležena je baladnim tonom, karakteriše je zgusnuto nizanje događaja, dijaloška forma i neujednačen stih. Osnovni motiv je zavada braće i bratoubistvo.

Na početku pesme Marko Kraljević i brat mu Andrijaš prikazana je bratska sloga kroz idiličan odnos. Pošto su podelili dva konja braća su se sukobila oko podele trećeg. Ovaj sukob završava se ubistvom, i " Marko potrže svitlu sablju pozlaćenu, i udari Andrijaša brajena u srdašce". Andrijaš mu govoraše: "Ja da mi te mogu, mili brate, umoliti, nemoj to mi vaditi sabljice iz srdašca, mili brajene, dok ti ne naručam do dvi i do tri beside. "Nazivajući ga nekoliko puta "milim brajenom" ranjeni Andrijaš savetuje svome bratu Marku Kraljeviću šta da kaže majci kada se vrati kući. On ga ironičnim monologom osuđuje i muči zbog počinjenog zločina, ističući sebe kao moralnog pobednika. Upoređujući se sa "tihim jelenkom", on savetuje Marku da ako ga upita majka zašto mu je krvava sablja, odgovori kako je sreo jelena koji nije hteo da mu se ukloni sa puta, pa ga je ubio. Takođe, koristi metaforu o gizdavoj devojci iz tuđe koja je biljem i vinom zatravila junaka, pa se on više ne vraća svojoj majci u slučaju da Marka upita majka gde mu je brat. Pored brige vezane za saopštavanje smrti majci, Andrijaš se brine i za Markov dalji život bez brata i svestan svoje snage i straha koji izaziva kod gusara savetuje Marka. U okviru monološkog iskaza Andrijaš u poslednja dva stiha pesme provlači optužbu: "a neka ti vidi tvoja ljubima družina, koji me si tvoga brata brez krivine zagubio!"

U narodnoj epskoj pesmi Marko Kraljević i brat mu Andrijaš Marko Kraljević je predstavljen kao hrabar junak i pošten drug, ali i kao svojevoljan čovek koji u gnevu može da reaguje nagonski. U jarosti, ne razmišljajući o posledicama, on ubija rođenog brata Andrijaša. Za razliku od njega Andrijaš je opisan kao veći i plemenitiji junak.

Pročitano 18615 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Marko Kraljević i brat mu Andrijaš