Artnit

Sreda, 28 Oktobar 2015 11:56

Lirski krugovi Istaknut

Aleksander Kolder - 7 apstraktnih krugova Aleksander Kolder - 7 apstraktnih krugova

Momčilo Nastasijević objavljuje svoju prvu pesničku zbirku Pet lirskih krugova 1932. godine. Ova zbirka je obuhvatala pet lirskih ciklusa: Jutarnje, Večernje, Bdenja, Gluhote, Reči u kamenu. Ciklusi Magnovenja i Odjeci, koji čine skladnu celinu sa pesmama iz zbirke Pet lirskih krugova su ostali u rukopisu i objavljeni nakon smrti Momčila Nastasijevića.

Prvi ciklus Jutarnje počinje sa pesmom Frula, a nastavlja se sa pesmama Jasike, Izvor, Rumena kap, Zora, Đurđevci, San u podne, Grozd i Dafina. U ovim pesmama se izražava način na koji se pesnik povezuje sa spoljnim svetom. U njima je opevana ljubav u cvetnoj, panteistički doživljenoj prirodi, a priroda i žena se dovode u vezu po principu međusobnog poređenja.

Ciklus Večernje je obojen setnijim tonovima i predstavlja nastavak jutarnjih prizora. Naziv ovog ciklusa se odnosi na večernju službu u crkvi. Ovaj ciklus sadrži pesme: Ljiljani, Biljkama, Večernja, Česmi kraj puta, Poznoj, Vrbe, Suton, Truba i Sestri u pokoju. U njima se prikazuju večernji pejzaži kraj dana, suton, i često se pominje smrt.

Ciklus Bdenja sadrži pesme: Molitva, Gospi, Osama na trgu, Predvečerje, Trag, Jedinoj, Sivi trenutak, Roditelju. U središtu ovih pesama su velike teme pesnika i definisane su osnove odnosa postojanja. Česti motivi su: stradanje i smrt, pesma i pesma kao plač, problem trajanja "na veki".

Gluhote su ciklus od deset pesama bez naslova. U njima pesnik kazuje na gnomičan način o muku, ćutanju, miru i nedešavanju i dovodi suprotnosti do oksimoronskih krajnosti.

Reči u kamenu su ciklus koji čini četrnaest pesama, bez naslova. U njima su predstavljeni vizija koja spaja selo i grad, apokaliptični drhtaji i sagledavanje nesavladivih ličnih razdiranja, kao i oni delovi sudbine u kojima je čovek zavisan od čoveka.

Magnovenja su zbir pojedinačnih pesama složenije strukture, koje su pedeljene iznutra brojevima na odeljke. Čine ga pesme: Epitaf, Pogled, Nagrada, Poruka, Put, Vest, Tuga u kamenu, Hram, Reči iz osame, Struna, Radosno opelo i On. U njima su prisutni bol i patnja, ali se pesnik iskupljuje svojom dobrotom i svojom misijom.

Poslednji ciklus Odjeci je pun reminiscencija i u njemu se opet oseća atmosfera pejzaža i naziru starinski enterijeri. Ovaj ciklus sadrži pesme: Molitva, Tuga, Pogreb, Sećanje, Jutro, Iz osame i Priča.

Pročitano 4449 puta Poslednji put izmenjeno Ponedeljak, 27 April 2020 10:59

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Pero Lirski krugovi