Artnit

Pero

NA TERASI kafane De Pale Gabrijel je, ispijajući već peti grenadin, žvalavio pred jednim skupom čija je pažnja bila utoliko veća ukoliko je manja bila skupina onih koji su parlefranse.

“Zašto“, govoraše, “zašto ne bismo podnosili život kad znamo da je jedna sitnica dovoljna da nam ga skrati zauvek? Sitnica ga stvara, sitnica razgara, sitnica razara, sitnica raspara.

Sreda, 29 Avgust 2018 10:22

Lisica i mačka

U kratkoj basni Lisica i mačka antički grčki pisac Ezop opisuje razgovor hvalisave lisice i skromne mačke. Lisica nije predstavljena univerzalno kao lukava, već kao hvalisava, a mačka kao skromna. Na kraju basne Ezop iznosi moralnu pouku da zdrav razum uvek vredi više od lukavstva.

Subota, 25 Avgust 2018 10:50

Jovan Jovanović Zmaj - Dete i leptir

Dete:
Leptiriću, šareniću,
hodi k meni amo!
Evo imam lepu ružu,
pomiriši samo.

Humorističko delo je ili zabavno ili nepodnošljivo. Tu nema sredine, baš kao što je to slučaj i sa telefonskim brojem koji otprilike znamo, ili sa ženom koja je tek malo trudna.

Petak, 03 Avgust 2018 10:28

Ezopove basne

Antički grčki pisac Ezop je stvorio basnu kao književnu vrstu, s najčešće tragičnim završetkom i poučnom moralnom poukom, koja je često dodata na kraju u obliku posebne poruke. Smatra se da je bio rodom iz Frigije u Maloj Aziji i rob u antičkoj Grčkoj. Uglavnom je pisao o životinjama koje imaju ljudske osobine i predstavljaju razne karakterne osobine ljudi, kao što su glupost, sebičnost, tvrdoglavost, pohlepa, lenjost, gordost, nemar, bahatost, neodgovornost, zloba, koje je kroz svoje basne kritikovao i opisivao. U nekim basnama su protagonisti i biljke, predmeti, pojmovi, ljudi, pa čak i bogovi.

Utorak, 31 Juli 2018 10:52

Konj i magarac

Basnu Konj i magarac napisao je antički grčki pisac Ezop. Ova kratka priča kroz razgovor konja i magarca ističe moralnu pouku da ne dobijaš ništa ako si sebičan. Dositej Obradović ju je preveo i napisao naravoučenije, kojim se posebno ističe da ako se udruže veliki s malima, zajedno u životu bolje će proći.

“Gospođice Karpenter. Molim vas. Ja znam svoj posao,“ rekao je mladi čovek. “Vi samo držite oči dobro otvorene da vam ne promakne ni jedna banana-riba. Danas je upravo perfektan dan za banana-ribe.“

“Ne vidim ni jednu“ rekla je Sibil.

Subota, 28 Juli 2018 10:29

Lav i zec

Basna Lav i zec antičkog grčkog pisca Ezopa bavi se problemom pohlepe i željom da se ima više nego što nam treba. Iz ove basne on izvodi moralnu pouku da čovek uvek treba da iskoristi priliku koja mu je pri ruci. Dositej Obradović je preveo basnu i napisao naravoučenije kojim kritikuje lakomost.

Kako Te to ja volim...
Kako Te to ja volim? Dozvoli mi da nabrojim načine.
Volim te do dubina, širina i visina
do kojih moja duša može doprijeti, kada osjeti potrebu da odluta.
Do samoga prestanka postojanja i konačne pripadnosti.

Ponedeljak, 23 Juli 2018 10:28

Kako Te to ja volim...

Svoju poznatu pesmu Kako Te to ja volim engleska pesnikinja Elizabet Baret Brauning je prvi put objavila 1850. godine u delu Soneti sa portugalskog koje predstavlja poetski dokaz njene ljubavi prema suprugu, engleskom pesniku Robertu Brauningu. Elizabet Baret Brauning izabrala je ovaj naziv kako bi ostavila utisak da je prevodila delo sa portugalskog jezika i time izbegla bilo kakve kontroverze.

Vi ste ovde: Home Pero