Artnit

Država je bankrotirala, rekoh, ona je na to klimnula glavom, vlada je korumpirana, rekoh, socijalisti koji su sada već trinaest godina na vlasti, iskoristili su tu vlast do krajnjih granica i potpuno upropastili zemlju. Dok sam govorio, gostioničarka je klimala glavom i odsutno gledala čas u mene, čas kroz prozor.

Objavljeno u Pero

Doktrina francuskog ekonomiste i političkog filozofa Pjera Žozefa Prudona postala je osnova radikalnih i anarhističkih teorija. U svom poznatom delu Šta je svojina, koje je objavio 1840. godine, na pitanje šta je svojina odgovora - svojina je krađa, a pojedinci imaju previše samo tako što druge lišavaju i onoga dovoljnog. On osuđuje zloupotrebu koncentrisane ekonomske moći i zalaže se za ukidanje privatne svojine. Sintezu jednakosti i nezavisnosti vidi u slobodi kao "trećoj formi društva", što je teorijski razradio u delu Sistem ekonomskih protivrečnosti ili Filozofija bede.

Objavljeno u Društvo

Sutradan čujem da je kabinet pao. Na sve strane, po ulicama i mehanama i privatnim stanovima, razleže se vesela pesma. Već sa sviju strana Stradije počinju dolaziti deputacije da u ime naroda pozdrave novu vladu. Mnogi listovi prepunjeni depešama i izjavama odanih građana. Sve su te izjave i čestitke nalik jedna na drugu, gotovo reći razlika je samo u imenima i potpisima. Evo jedne:

Objavljeno u Pero

Kad jedna politička partija jednom osvoji vlast, ona se svim raspoloživim sredstvima bori da se održi na vlasti, što je često teže od osvajanja vlasti. Kad jednom postane vladajuća, prvi korak koji čini jeste da i svoje ideje, ideologiju i stavove učini vladajućim. Svaki vladar teži da postoji samo jedna vlada (njegova) i samo jedan način mišljenja (njegov).

Objavljeno u Društvo

U mnogim novinama u kojima sam do tog dana čitao članke u kojima se hvali svaki postupak prošle vlade sad vidim članke u kojima se najoštrije osuđuje prošla vladavina, a u zvezde kuje nova.

Kad sam uzeo te listove i pregledao brojeve od početka godine video sam da se dolaskom svake vlade ponavlja sve jedno te jedno. Svaka nova vlada bude na isti način pozdravljena kao jedina valjana, a svaka prošla osuđena i nazvana izdajničkom, gadnom, štetnom, crnom, gnusnom.

Objavljeno u Pero
Vi ste ovde: Home Paleta Prikazivanje članaka po tagu vlada