Artnit

No, interesantna stvar je da upravo zbog toga što je Indija zemlja metafizike - najčistijeg i najapstraktnijeg napora da se postignu ljubav, razumevanje i harmonija sa životom - upravo iz tog razloga je stvorila umetnost koja je originalna, vitalna i čista.

Objavljeno u Paleta

Pa ipak, uprkos toj sudbini, kako možemo da sprečimo da se ne upitamo, da ne ponavljamo pitanje, zašto smo postali tako zabrinuti u poslednje vreme?

Što se smelije čovek oslobađa svojih takozvanih lanaca, to se više oseća samim, izgubljenim u mnoštvu, zarobljenikom svoje sudbine.

Ali za mene je uvek tačno da želim da budem bliže umetnosti. Želim vama da govorim o tome.

Objavljeno u Paleta

Cvajg, ali i Rilke, Verheren, Romen Rolan, Nabokov nisu priznavali granice jer su nosili svoje otadžbine sa sobom na đonovima cipela. Kultura nije svođenje na jedan jezik koji će želeti da bude univerzalan i koji je samo tehnička apstrakcija. Ona nije širenje među masama biblijske poruke koja će morati da bude ponovo ispisana, sažeta, promišljena, svedena na konzistenciju nekakve kaše, da bi bila bolje shvaćena. Da li je to, ipak, ono što industrija dokolice, čije korišćenje Amerika želi da nametne, ono "lako za konzumiranje" pseudokulture posleratnih mass media što želi da diktira Evropi kao zakon kojem se priklanja stvaralaštvo?

Objavljeno u Društvo
Sreda, 13 Januar 2016 11:48

Isidora Dankan - Moja umetnost

Moja umetnost je zapravo napor da izrazim istinu sopstvenog bića gestom i pokretom. Bile su mi potrebne mnoge godine za iznalaženje tek jednog jedinog istinitog pokreta. Reči pak imaju drugačije značenje. Pred publikom, koja je hrlila na moje predstave, nisam nikada bila neodlučna. Otkrivala sam im i najtajnije drhtaje svoje duše. Od samoga početka ja sam igrala isključivo svoj sopstveni život.

Objavljeno u Pero

Umesto da im se suprotstavi, Jakub je pokretom glave potvrdio da se slaže s primedbama svog prijatelja, pa je doktor Škreta, podstaknut, nastavio: - Arhimed sa svojim krugovima, Mikelanđelo kraj komada mramora, Paster s epruvetom u ruci, samo oni su menjali život ljudi i stvarali pravu istoriju, dok su političari... - Škreta je zaćutao i prezrivo odmahnuo rukom.

Objavljeno u Pero
Ponedeljak, 14 Septembar 2015 11:06

Gustav Flober - Nema ničeg velikog bez ideje

- Ostavite me na miru sa tom vašom odvratnom stvarnošću! Šta je stvarnost? Jedni vide crno, drugi plavo, gomila vidi glupo. Ništa manje prirodno od Mikelanđela, ali ništa snažnije! Kad se vodi računa o spoljašnjoj istini, to samo ukazuje na savremenu niskost; i umetnost će, ako se tako nastavi, postati neka vrsta praznog brbljanja, i biće, po poeziji, ispod religije, po zanimljivosti ispod politike.

Objavljeno u Pero

Suština zemlje kao ni na šta upravljenog nosećeg i samozatvarajućeg, otkriva se pak samo u štrčanju u svet, i u protivstavljenosti zemlje i sveta. Taj sukob je utvrđen u liku dela i delo ga čini očevidnim. Ono što važi za tvorevinu, da ono što je na njoj svojstveno tvorevini dokučujemo samo pomoću dela, važi i za stvarnosno stvari. To što nikada ne znamo o stvarnosnom, odnosno ako znamo, onda samo neodređeno, i da nam je za to potrebno delo, neposredno pokazuje da je zbivanje istine u biću dela jednog dela - otvaranje postojećeg na delu.

Objavljeno u Društvo

Neki od Leonardovih aforizama poseduju uzvišenost biblijskih stihova, pa čak povremeno i podsećaju na parabole, psalme ili Knjigu propovednikovu. U jednom svom čuvenom zapisu Leonardo kaže: "Lepota iščezava iz života, ali ne i iz umetnosti", izražavajući time uverenje da slikarstvo predstavlja najviši oblik umetnosti: "Jezik će ti izgoreti od žeđi a telo zanemoćati od umora pre no što uspeš rečima da opišeš ono što slika u trenu prikazuje oku."

Objavljeno u Paleta

Nakon tople transavangarde osamdesetih, javlja se hladna transavangarda koja, prema tome, označava težnju da se odbrani status umetnosti i izrazita objektivna individualnost umetnika, kadrog da uznese sebe i svoju ulogu kroz formulisanje jednog jezika u okviru istorije umetnosti i, uopšte, u okviru istorije, pri čemu se potvrđuje "da je umetnost to što jeste".

Objavljeno u Paleta
Nedelja, 25 Januar 2015 12:55

Martin Hajdeger - O umetničkom delu

Da bismo našli suštinu umetnosti koja zbilja vlada u delu, potražimo zbiljsko delo i pitajmo ga šta i kako ono jeste.

Svima su poznata umetnička dela. Arhitektonska i vajarska dela nalaze se na javnim mestima, izložena u crkvama i stambenim zgradama. U zbirkama i na izložbama izložena su umetnička dela najrazličitijih epoha i naroda.

Objavljeno u Društvo
Vi ste ovde: Home Paleta Prikazivanje članaka po tagu umetnost