Artnit

Četvrtak, 28 Maj 2020 10:30

Džon Raskin - O graviri Melanholija I Alberta Direra Istaknut

Mada je opšta namera Melanholije I jasna i oseća se čim se na nju baci pogled, u izvesnoj sam nedoumici u pogledu njene posebne simbolike. Ne znam koliko je Direr imao nameru da pokaže da je rad, u mnogim svojim najozbiljnijim oblicima, tesno povezan sa morbidnom tugom ili "mračnim besom" severnih naroda. Istina je da su neka najbolja dela stvorena u tom mračnom besu; ali još nisam u stanju da se opredelim do koje je mere to neophodno ili do koje se mere veliko delo može stvoriti u radosti. Kad bih znao šta je istina mogao bih Direra bolje da protumačim; za sada mi se čini da je slika njegov odgovor na pitanje: "Da li je ipak njegova snaga rad i tuga?"

"Jeste" odgovara on "rad i bol jesu njegova snaga."

Rad o kome je reč jeste svakodnevni rad ljudi, a ne nadahnuti ili obdareni rad nekolicine (to je rad povezan sa naukama, ne sa umetnostima) prikazan u svojim glavnim osobinama: promišljen, verodostojan, proračunat i efektivan.

Pre svega - promišljen; sva istinska snaga dolazi iz tog odlučnog, neodoljivog mira melanholične misli. To je prva i poslednja poruka cele slike. Verodostojnost - desna ruka duha koja počiva na knjizi. Proračunat (uglavnom u smislu samodiscipline) šestar je u toj ruci. Efektivan - najgrublja oruđa rada pored njenih nogu: sud za topljenje i geometrijska tela koja označavaju rad na naukama. Iznad njene glave je peščani sat i zvono da bi se stalno čulo: "Sve što tvoja ruka nađe neka uradi." Pored nje dečji rad (učenje lekcije?) sedi na kamenu sa tablom na kolenima. Ne znam kakvo mu je oruđe u ruci. Pored njenih nogu usnuli vučjak. U daljini kometa (nered i pretnja univerzuma) a iznad njih duga. Njeno snažno telo čvrsto je potpasano za rad. O pojasu joj vise ključevi bogatstva; ali zlatnik je prezrivo bačen pod noge. Ima orlova krila, a ovenčana je prolećnim zelenilom.

Da, Alberte Nirnberški, bio je to plemenit odgovor a ipak nesavršen. To je zaista rad ovenčan lovorom i orlovskih krila. Bilo je ostavljeno drugoj zemlji da dokaže, drugoj ruci da pokaže rad ovenčan ognjem sa krilima slepog miša.

 

Iz dela Moderni slikari

 

Pročitano 1444 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Paleta Džon Raskin - O graviri Melanholija I Alberta Direra