Odštampajte ovu stranicu
Petak, 28 Novembar 2014 16:32

Viktor Vazareli - "Umetnost za sve" Istaknut

Mađarski slikar Viktor Vazareli je bio teoretičar i najinventivniji praktičar op-arta, važnog pravca u umetnosti XX veka, poznatog kao optička umetnost. Prolazeći kroz različite faze, od figuracije, ideja u duhu učenja Bauhausa i apstrakcije, početkom pedesetih godina XX veka stiže do geometrije koju sasvim prihvata, i njegov rad se usmerava ka stvaranju matematički preciznih struktura čemu je bio posvećen do kraja života.

Viktor Vazareli je želeo da promeni pogled na svet, a odnos umetnosti i društva u celini učini otvorenijim i koherentnijim. "Umetnost starog sveta, kaže Vazareli, zasnovana na principu elite i status kvoa nejednakosti, ne može više da bude naša". Nastojao je da njegova umetnička dela postanu dostupna svima uz moto "Umetnost za sve". Zato sa umetničkog dela treba skinuti auru izuzetnosti i neobičnosti. Treba stvoriti delo koje je samostalno kao plastični sistem i izgrađeno novom metodologijom, zasnovanom na programiranju standardnih modula koji se umnožavaju u automatizovanom procesu realizacije. Na taj način će se umetnost demokratizovati, zadržaće svoje plastične vrednosti ali će bitno izmeniti funkciju, postati nešto drugo.

Tokom pedesetih godina XX veka Viktor Vazareli počinje da se bavi likovnom teorijom i piše nekoliko manifesta na temu upotrebe optičkih fenomena u umetničkom kontekstu. U Žutom manifestu koji je objavio povodom samostalne izložbe 1955. godine, Vazareli obrazlaže nov način svog rada koji se oslanja na sistem crno-belog odnosa. Za njega je belo zajednica boja ili svetlost, crno je ništavilo boja ili senka, a belo i crno su maksimalni kontrast ili dualizam, u stvari, pozitiv-negativ. "Odavde je počelo moje otkriće, piše Vazareli. Ista kompozicija rešena u crnom i belom. Dva dela su kvalitativno ista, u isto vreme identična i dijametralno suprotna: slika-ogledalo... Belo i crno, da i ne, to je binarni jezik kibernetike koji stvara plastičnu banku u elektronskom mozgu. Belo i crno to je neuništiv gest umetničkog uma i dugovečnost dela u njegovoj originalnog formi".

Viktor Vazareli je predložio novo shvatanje umetničkog dela, koje nije ni psihički izuzetno ni društveno izolovano, već čvrsto spojeno sa vodećim strukturama tehnološke civilizacije. On je potpuno racionalizovao kreativni čin, odbacio romantično nadahnuće i opredelio se za program koji sadrži matematičku kodifikaciju celog procesa. "1955. godine piše on, definisao sam princip jedinstva dva pojma koja su do tada deljena na formu i boju. Od sada forma-boja: 1 = 2, 2 = 1, konstituišu plastično jedinstvo. Ono se sastoji od dve konstante: jezgra forme i njegovog dodatka koji ga okružuje, kvadrata pozadine. Osim aspekta biforme, jedinstvo poseduje i aspekt bi-boje, harmoničan ili kontrastan, kao pozitiv-negativ. Protivurečno dakle, smelo jedinstvo je sinteza čiste dijalektike". Ovaj proces se ostvaruje pomoću standardnih geometrijskih elemenata, multipla, koji se umnožavaju i pokreću, stvarajući raznovrsne optičke iluzije i nizove praktično neograničenih metamorfoza. Vazareli je svetlost-boju potpuno razvio u fazi "planetarnog folklora". U suštini težište je uvek na programu koji može da se sprovede u različitim prostorima i različitim medijumima, čak i nezavisno od umetnika, kao što kretanje multipla pokreće plastičnu maštu posmatrača koja nastavlja sama da stvara i kombinuje oblike i forme.

Viktora Vazarelija su privlačile apstraktne, linearne forme koje se ponavljaju. Slikao je serije arlekina, tigrova ili zebri. Jedan od njegovih najvećih projekata je zdanje Fondacije Vazareli, za koju je napravio arhitektonski projekat, uklapajući u njega svoje kompozicije velikih formata u grandiozne celine.

Inovacije Viktora Vazarelija u domenu boje i optičkih iluzija su tokom šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka postale deo popularne kulture i izvršile snažan uticaj na slikare, industrijske i grafičke dizajnere, arhitekte, modne kreatore i mnoge druge umetnike.

Pročitano 3130 puta Poslednji put izmenjeno Nedelja, 17 Februar 2019 11:39
Stefan Tanasijević

Najnovije:

Srodni članci