Artnit

Paleta

Ponedeljak, 07 Maj 2018 11:25

Abot Handerson Tajer - Mlada žena

Američki slikar Abot Handerson Tajer je slikao portrete, figure, životinje i pejzaže, a njegove slike su predstavljane u velikim američkim kolekcijama umetnosti. On je najpoznatiji po popularnoj temi umetnosti iz kasnog XIX veka, idealizovanim slikama žena, od kojih su mnoge prikazane sa krilima anđela. Slika Mlada žena iz oko 1898. godine dobila je zlatnu medalju na Pariskoj izložbi 1900. godine. Danas se ova slika nalazi u muzeju umetnosti Metropoliten u Njujorku.

Četvrtak, 03 Maj 2018 11:18

Anri Žan Gijom Martin - Portret umetnika

Iako se francuski slikar Anri Žan Gijom Martin smatra za postimpresionističkog slikara, neki likovni kritičari su ga grupisali i u simbolističke slikare, a najpoznatiji je po svojim impresionističkim slikama. Tehnika slike Portet umetnika, koju je naslikao oko 1912. godine povezuje ga sa neoimpresionizmom. Ova slika se danas nalazi u muzeju Orsej u Parizu.

Istaknuta francuska slikarka portreta krajem XVIII veka, Luiz Elizabet Viže Le Brun je bila popularna među francuskom aristokratijom, koja je cenila njen umetnički stil. Njeni otmeni portreti u pojednostavljenoj haljini nazvanoj à la grecque oslanjaju se na barokne rekvizite stubova ili zavesa kako bi demonstrirali "prirodne" manire i osećanja, anticipirajući neoklasične portrete Žaka Luja Davida. Poznata je njena slika Autoportret sa slamnatim šeširom koju je naslikala oko 1782. godine. Ova slika se danas nalazi u Nacionalnoj galeriji u Londonu.

Subota, 28 April 2018 11:01

Vinsent van Gog - Pecanje u proleće

Vinsent van Gog je video slike Pola Sinjaka i Žorža Sera u proleće 1886. godine na završnoj impresionističkoj izložbi. Tehnika slike Pecanje u proleće, koju je završio 1887. godine je svedočanstvo prijateljstva Vinsenta van Goga sa Polom Sinjakom. Ova slika se danas nalazi u Institutu umetnosti u Čikagu.

Četvrtak, 26 April 2018 10:45

Đorđo de Kiriko - Autoportret

Đorđo de Kiriko je naslikao desetine autoportreta, počevši od elaboratnih komada kostimskih delova i kompozicija koje su obojene književnim i istorijskim karakteristikama, do jednostavnih, direktnih sličnosti. On se na žanr portreta usredsređuje u raznim tematskim periodima svog stvaralaštva. Sliku Autoportret naslikao je dok je živeo u Parizu od 1911. do 1915. godine i ona pripada "metafizičkom" periodu koji je u narednoj deceniji veoma uticao na nadrealiste. Danas se ova slika nalazi u muzeju umetnosti Metropoliten u Njujorku.

Sreda, 25 April 2018 13:57

Šarl Bodler - O Francisku Goji

Goja je uvek veliki umetnik, često zastrašujući. U špansku vedrinu, šeretluk i satiru iz dobrih vremena Servantesovih on unosi mnogo moderniji ili bar u moderno doba mnogo više traženi duh, ljubav prema neuhvatljivom, osećanje za žestoke suprotnosti, za užasnuća prirodom i za ljudska lica neobično poživotinjena usled okolnosti...

Utorak, 24 April 2018 10:50

Ferdinand Hodler - San pastira

Snažna i evokativna slika San pastira, koju je švajcarski slikar Ferdinand Hodler naslikao oko 1896. godine bila je jedna od ambicioznih simbolističkih kompozicija koje su mu donele slavu u Evropi. Hodlerova sugestivna vizija nagih žena na ovoj slici možda je bila odgovor zvaničnicima koji su se usprotivili izlaganju njegove slike Noć, nalazeći da su polunage, muške i ženske figure preterano erotske. Slika se danas nalazi u muzeju umetnosti Metropoliten u Njujorku.

Aleksandar Gabrijel Dekamp je bio francuski slikar orijentalističkih slika. U svojoj mladosti putovao je na Bliski istok i slikao život i predele tog dela sveta, koristeći tehniku koja je obeležena dramatičnim kontrastima boje, svetlosti i senke, a to je učinilo njegove slike zagonetkom za konvencionalne likovne kritičare tog doba. Ulične scene su bile lako dostupne na njegovim putovanjima. Na slici Turski trgovac, poznatu po nazivu Turski trgovac puši u svom dućanu, koju je naslikao 1844. godine prikazuje scenu iz svakodnevnog orijentalnog života. Ova slika se danas nalazi u muzeju Orsej u Parizu.

Otmica Sabinjanki (1962-1963): prekodiranje klasične slike (skladne, odmerene, okamenjene) ekspresionističkim besom. Klanica, propeti konji, zgrčena tela. Razuzdano seksualno nasilje. Veoma smo daleko od fantazma " bakteriološkog rata" (to jest, zla shvaćenog kao sile koja dolazi spolja, kao epidemija), o kojem je, nespretno, pokušao da svedoči u Ratu i miru. Rat ovde otkriva istinski unutrašnji razlog, svoj skriveni uzrok: prisustvo nagona smrti u samom srcu seksualne želje.

Nedelja, 15 April 2018 10:41

Marija Baškirceva - Sastanak

Ruska slikarka, vajarka i pisac dnevnika Marija Baškirceva je na svojim slikama prikazivala život kao što ga je videla na ulicama Pariza. U svom radu ona ne uvodi nikakvu socijalnu dimenziju, što se može zapaziti na slici Sastanak koju je naslikala 1884. godine. Kada je slika Sastanak izložena na Pariskom salonu 1884. godine javnost i štampa su je pozdravili. Ali, ovaj uspeh uopšte nije zadovoljio Mariju Baškircevu, koja je bila uznemirena, zato što nije primila medalju. Ova slika se danas nalazi u muzeju Orsej u Parizu.

Vi ste ovde: Home Paleta