Artnit

Nedelja, 01 Septembar 2013 19:29

Božanstvena komedija

Italijanski pesnik Dante Aligijeri bio je jedan od najznačajnijih tvoraca novog talasa kojim se završava srednji vek u književnosti i otvara prostor humanizma i renesanse. Njegovo delo Božanstvena komedija se smatra najvećom epskom poemom italijanske literature, kao i jednom od najvećih dela svetske literature. Napisana je između 1265. i 1321. godine, u periodu srednjeg veka kada se već pomalja nova i otvorenija civilizacija, ali još opstaju krute dogmatske i skolastičke šeme.

Objavljeno u Pero
Subota, 06 April 2013 21:08

Čovek epohe humanizma i renesanse

Epohu humanizma i renesanse je obeležilo pomeranje vrednosti i smisla života od zagrobnog, koje je nametala crkva svojim dogmama, ka ovozemaljskom životu. Ljudska ličnost koju je u srednjem veku hrišćanstvo podredilo svojim dogmama postepeno se oslobađala.

Objavljeno u Pero
Sreda, 16 Januar 2013 23:14

Humanizam i renesansa u književnosti

Humanizam i renesansa je značajan kulturni pokret u Evropi koji nastaje tokom XIV i XV veka, a svoj vrhunac dostiže u XVI veku. Ovaj kulturni pokret iznikao je na izmenjenom načinu života gradskog stanovništva. Razvoj gradova, prekomorska istraživanja i niz novih naučnih i tehničkih otkrića izmenili su život i shvatanja. Ljudska logika uvek vaspitavana u pokornosti i strahu pred Bogom počinje da se menja. Čovekov pogled se odvaja od neba i počinje da traži sreću u ovozemaljskom životu.

Objavljeno u Pero
Vi ste ovde: Home Flora doma Prikazivanje članaka po tagu humanizam i renesansa