Artnit

Petak, 25 Mart 2016 14:03

Maks Veber - "Gvozdeni kavez"

Jedan od teorijskih koncepata nemačkog sociologa Maksa Vebera poznat pod nazivom "gvozdeni kavez", prvi put se pojavljuje u njegovom delu Protestantska etika i duh kapitalizma. Veber naime u ovom delu koristi izraz stahlhartes Gehäuse, bukvalno preveden sa nemačkog jezika kao "stanovanje tvrdo kao čelik", a koji je američki sociolog Talkot Parsons, u svom prevodu ovog dela objavljenog 1930. godine označio kao "gvozdeni kavez".

Objavljeno u Društvo
Petak, 19 Februar 2016 11:35

Adam Smit - Bogatstvo naroda

Škotski ekonomista i etičar Adam Smit je najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije i autor kapitalnog dela Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda (An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), poznatije pod skraćenim nazivom Bogatstvo naroda, koje je prvi put objavljeno 1776. godine u Londonu. Ovo delo predstavlja prvi pokušaj da se naučnom metodom istraži razvoj industrije i trgovine u Evropi i smatra se jednim od ključnih dela svetske društvene misli, kao i ideološkim temeljem modernog kapitalizma i slobodne trgovine.

Objavljeno u Društvo
Petak, 21 Avgust 2015 10:42

Entoni Gidens - Posledice modernosti

Jedan od najpoznatijih sociologa današnjice, Entoni Gidens nudi novu interpretaciju institucionalne transformacije, povezane sa mnogim promenama koje se definišu kao "modernost". Modernost je reč koja se često koristi bez razmišljanja, a Gidens u svom poznatom delu Posledice modernosti, objavljenom 1990. godine ističe da se odnosi na mnoge složene promene u društvenom životu i društvenim organizacijama koje su nastale u Evropi odprilike od XVII veka nadalje, i čiji se uticaj od tada širio, manje ili više, po celom svetu.

Objavljeno u Društvo

Zanimljiva stvar kod Nju Albiona bila je da su bili potpuno moderni u duši. Teško da je bio iko u firmi ko nije bio potpuno svestan da su reklama i marketing najprljavija stvar koju je kapitalizam iznedrio. U nekoj firmi čije je rukovodstvo "crveno", sigurno bi obraćali pažnju na čast i korist samog reklamiranja. Ali, u Nju Albionu bi se svi smejali na to.

Objavljeno u Društvo

Maks Veber, najznačajniji predstavnik nemačke i novije građanske sociologije u svom poznatom delu Protestantska etika i duh kapitalizma, objavljenom 1905. godine bavi se pitanjem veze između protestantske ideologije, naročito one kalvinističkog smera i ideologije ranog kapitalizma. Po njemu je asketski protestantizam, posebno na Zapadu, bio jedan od glavnih "izbornih afiniteta" povezanih sa usponom kapitalizma.

Objavljeno u Društvo

Multinacionalan, korporativni kapitalizam, zahteva multietničko i multikulturalno društvo. U tom društvu kapital - novac je gospodar, a berza je crkva tog nezasitog mastodonta. Njegova kultura je masovna, ona koja se kupuje; koju većina može da kupi i koju većina može da razume; koja se brzo i za tržište proizvodi i kratkog je veka. To je svet filma, televizije, estrade, seksualne manufakture, rokenrola, "žute štampe", ilustracija, spotova...

Objavljeno u Društvo
Strana 2 od 2
Vi ste ovde: Home Društvo Prikazivanje članaka po tagu kapitalizam