Artnit

Subota, 24 Oktobar 2020 10:13

Prozor

Pripovetka Ive Andrića Prozor je priča o bolu iz detinjstva koji se nikad ne zaboravlja. Dečaka iz ove pripovetke je bolelo što ga otac bije, ali još više ga je bolelo što ga bije bez razloga. Uočavajući i bolne strane detinjstva koje mogu da obeleže život čoveka, Ivo Andrić pri kraju pripovedanja naglašava: “Celog života se posle lečimo od tog detinjstva!“

Objavljeno u Pero

Prema sudu istorije književnosti, Vuk je ponikao i radio "u idejama suvremenog romantizma", kao što je i njegov mentor Kopitar "pripadao romantičarskom bečkom krugu". I formalno je tačno da Vuk ima sa romantičarima zajedničku polaznu tačku, tj. kult narodnih pesama i starine. Ali ono što ga od samog početka vidno odvaja i u čemu se on bitno razlikuje od istinskih romantičara, to je činjenica da njega iz prošlosti zanima redovno "živa starina", tj. ono iz prošlosti što utiče na sadašnjost i uslovljava budućnost naroda.

Objavljeno u Pero

Na uskom balkonu pred prozorima, pune saksije rascvalog cveća u raznim bojama. Iako je letnji dan i sunce sija, ovi cvetovi stalno strepe i podrhtavaju na vetriću koji povazdan pirka dolinom reke. To stalno drhtanje postaje mučno i bolno očima, ali ne mogu da odvojim pogleda od njega.

Objavljeno u Razglednica
Petak, 25 Novembar 2016 11:46

Deca

Zbirka pripovedaka Deca Ive Andrića obojena je sećanjem na detinjstvo, koje nije onoliko bezbrižno koliko čovek voli da veruje. Tema jedne od najpoznatijih pripovedaka iz ove zbirke, sa istoimenim nazivom Deca je maglovit, pojam časti i duboko ukorenjena svest o poniženju u detinjstvu. Ivo Andrić slikovito i gradacijski prikazuje rast bola i muke kroz koje prolazi slab dečak.

Objavljeno u Pero
Subota, 28 Maj 2016 10:35

Anikina vremena

Pripovetka Anikina vremena, koja je objavljena 1931. godine spada u duže pripovetke Ive Andrića. U središtu ove pripovetke je lepota primorana da živi uz pritiskajuće opomene i osude savesti. Oko glavne junakinje lepotice Anike se razvija mržnja, koja određuje sve ostalo. Otuda se i nužno postavlja pitanje šta će lepo biće u svetu i otkud ono tu?

Objavljeno u Pero
Sreda, 16 Decembar 2015 12:32

Fra-Petar

Istorija u romanu Prokleta avlija Ive Andrića je ispričana u obliku koncentričnih krugova. Ovaj roman se zasniva na pričanju bosanskog fratra fra-Petra, koji biva nevino uvučen među zidove Carigradske tamnice, poznatije kao Prokleta avlija. On je nalik na mitskog kazivača, a kada umre njegovog pripovedanja se seća, lik bez identiteta, mladi fratar prateći popisivanje zaostavštine posle smrti fra-Petra.

Objavljeno u Pero
Subota, 03 Oktobar 2015 10:18

Razgovor sa Gojom

Razgovor sa Gojom je jedan od najznačajnijih eseja Ive Andrića, prvi put objavljen 1935. godine. U ovom eseju su spojene činjenice i fikcije, istorija i legende. Ivo Andrić govori kroz ideje koje pripisuje velikom španskom slikaru Francisku Goji opravdanosti i prirodi umetničkog stvaranja i sudbini umetnika i umetnosti u svetu.

Objavljeno u Pero

Među izloženim eksponatima je još jedna veoma značajna fotografija. Pisac, u krupnom planu, stoji, s rukama u džepovima mantila, ispred mosta u Višegradu. Na njoj se savršeno vidi sva veličanstvenost tog graditeljskog dela: njegova visina, snaga, lepota, dužina i, baš na sredini mosta, gde je proširenje u vidu dve potpuno jednake terase sa svake strane mosta, čime je njegova širina udvostručena, nalazi se "kapija". "Na kapiji i oko kapije su prva ljubavna maštanja, prva viđenja u prolazu, dobacivanja i sašaptavanja. Tu su i prvi poslovi i pazari, svađe i dogovori, tu sastanci i sačekivanja. Tu se, na ćuprijskoj ogradi od kamena, izlažu na prodaju prve trešnje i bostan..."

Objavljeno u Razglednica

Profesor Leka je razmišljao i o sličnosti dva turkoidna srbijansko-bosanska gradića u kojima su dvojica pisaca rođena, Vranja i Travnika. O njima su oni najčešće i pisali. Dolazak nemoderne srpske vojske u opancima na njihove ulice, jedanput u poslednjoj četvrti devetnaestog i drugi put u prvoj četvrti dvadesetog veka, jeste doneo izvesna životna poboljšanja, ali ne toliko koliko su se ljudi nadali. Na izvestan način, palančani dva gradića kao da taj preokret nisu dovoljno osetili. I o ovom prelomu u svojim zavičajima obojica pisaca su takođe pisali i obojica su videli da oslobođenje nije izazvalo veliko narodno oduševljenje. Bar su oni to tako protumačili. Ulično blato u obema palankama bilo je redovno, turska kaldrma, pogotovu ona sitno išarana ispod kućnih doksata, još je predstavljala vrhunac civilizacije.

Objavljeno u Pero
Ponedeljak, 21 Juli 2014 20:54

Ivo Andrić - Na plaži

Na stenovitoj obali, uzdignutoj nad morem i izloženoj suncu bez senke, širio se užaren, bleštavi mir; a usamljen zrikavac iz hotelske bašte ili otrgnut povik s mora krnjili su ga samo na okrajku i samo trenutno. U tom žarkom, svetlom i modrom miru zemlje, neba i mora ležala su tela fakirski nepomičnih kupača kao pod uticajem svemoćne i nepoznate opojne droge, predana kultu sunca i tela, kome sve više služi sve veći broj ljudi našeg vremena.

Objavljeno u Razglednica
Strana 1 od 4
Vi ste ovde: Home Društvo Prikazivanje članaka po tagu Ivo Andrić