Artnit

Subota, 18 Februar 2023 11:47

Hana Arent - Imanuel Kant o problemu organizovanja države Istaknut

Rembrant van Rajn - Jedinstvo (sporazum) u državi Rembrant van Rajn - Jedinstvo (sporazum) u državi

Neko bi pomislio da je Kantov problem na kraju njegovog života - kada su ga Američka, i još i više, Francuska revolucija, takoreći, probudile iz njegovog političkog dremeža (kao što ga Hjum u mladosti probudio iz dogmatskog, a Ruso u zrelosti iz moralnog) - bio kako da pomiri problem organizacije države s njegovom moralnom filozofijom, to jest sa diktatom praktičnog uma.

Iznenađujuća je činjenica da je Kant znao kako mu njegova moralna filozofija ovde ne može biti od pomoći. On se stoga uzdržao od sveg moralizovanja, shvativši da je problem u tome kako prisiliti čoveka "da bude dobar građanin ako nije moralno dobra osoba" i da se "uopšte ne može očekivati da dobro državno uređenje dolazi od moralnosti, nego baš obrnuto, da dobro uređenje omogućuje dobro moralno vaspitanje naroda". Ovo bi vas moglo podsetiti na Aristotelovu opasku kako "dobar čovek može biti dobar građanin samo u dobroj državi", da Kant na osnovu toga ne zaključuje sledeće (i to je toliko iznenađujuće i daleko prevazilazi Aristotela u razdvajanju moralnosti od bivanja dobrim građaninom):

"Problem osnivanja države može se rešiti, ma kako to grubo zvučalo, i za sam narod đavola (samo ako imaju razuma), a rešenje glasi ovako: "Gomilu razumnih bića, koja kao celina traže opšte zakone u interesu svog opstanka, a od kojih svaki pojedinac želi potajno da im izmakne, tako organizovati i dati im državno uređenje da njihovi privatni stavovi, međusobno oprečni, budu jedni drugima prepreka, te da rezultat njihovih javnih postupaka bude isti kao da takve rđave namere uopšte nisu ni imali".

Iz dela Predavanja o Kantovoj političkoj filozofiji

Pročitano 1242 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Hana Arent - Imanuel Kant o problemu organizovanja države