Artnit

Nedelja, 22 Januar 2023 12:09

Tomas Hobs - O državi Istaknut

Dizajn korica knjige Levijatan Dizajn korica knjige Levijatan

Stvaranje države. - Jedini put da se osnuje takva zajednička vlast, koja bi bila u stanju da ih brani od najezde stranaca i uzajamnih nepravdi i osigura ih tako da se svojom vlastitom radinošću i plodovima zemlje mogu prehraniti i zadovoljno živjeti, jest taj, da svu svoju vlast i snagu prenesu na jednog čovjeka ili na skupinu ljudi, koji će, većinom glasova, sve svoje volje svesti na jednu.

To znači, drugim riječima, da imenuju jednog čovjeka ili skupinu ljudi da predstavlja njihovu ličnost, a svatko da usvaja i priznaje da je on sam autor svega, što onaj, koji predstavlja njihovu ličnost, napravi ili odredi da se uradi u onim stvarima, koje se tiču zajedničkog mira i sigurnosti, i da svatko podvrgne svoju volju njegovoj volji i svoje mišljenje njegovu. To je više nego pristanak ili sloga; to je stvarno jedinstvo sviju njih u jednoj istoj ličnosti, stvoreno ugovorom svakoga sa svakim na takav način, kao da svatko svakom kaže: "Odričem se svog prava vladanja samim sobom i prenosim ga na ovog čovjeka ili ovu skupinu ljudi, pod uvjetom, da se i ti odrekneš svoga prava u njegovu korist i da na isti način sankcioniraš sve njegove postupke." Tada se mnoštvo, koje je tako ujedinjeno u jednoj ličnosti, zove država, latinski civitas. To je rođenje onog velikog Leviathana, ili bolje, rečeno s više poštovanja, onoga smrtnog boga, kojemu mi dugujemo pod besmrtnim bogom svoj mir i obranu. Ovim ovlaštenjem, koje mu je dao svaki pojedini čovjek u državi, na njega je prenesena upotreba tolike vlasti i snage, da su svi u takvom strahu, koji njemu omogućuju da volju sviju usmjeri na mir kod kuće i na uzajamnu pomoć protiv neprijatelja izvana.

Definicija države. - I u njemu je suština države, čija definicija glasi: to je ličnost, čija djela je veliko mnoštvo ljudi, uzajamnim sporazumom jednoga sa drugim, priznalo za svoja vlastita, sa svrhom da ona upotrebi snagu i imovinu sviju njih onako, kako nađe za shodno, radi njihova mira i zajedničke obrane.

Što je suveren, a što podanik. - Nosilac te ličnosti zove se suveren, i za njega se kaže da ima suverenu vlast, a svi osim njega su podanici.

Iz dela Levijatan

Pročitano 1134 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Tomas Hobs - O državi