Artnit

Četvrtak, 16 Maj 2013 20:00

"Egzodus mozgova" - "odliv pameti" Istaknut

"Egzodus mozgova" ili "odliv pameti" je čest sugestivan termin za migraciju visokoobrazovanih kadrova iz zemalja u razvoju i tehnološki nerazvijenih zemalja u razvijene zemlje. Ovaj egzodus je novijeg datuma, iako je do odlaska stručnjaka i naučnika iz nerazvijenih u razvijene krajeve dolazilo još i u antičko doba. Grčki filozof Platon je na primer, odvodio talentovane ljude sa ostrva u Atinu.

U stranoj literaturi "egzodus mozgova" se najčešće naziva brain drain i podrazumeva odlazak stručnjaka iz nerazvijenih zemalja, zemalja u tranziciji i zemalja u razvoju u razvijene zemlje. Brain drain je nastao kao posledica brzog tehničko-tehnološkog razvoja industrijski razvijenih zemalja čije ekonomije beleže stalni deficit stručnjaka u određenim privrednim delatnostima i samim tim utiču na promene u kretanjima radne snage na nacionalnom, međunarodnom i globalnom nivou.

"Egzodus mozgova" je posledica pre svega kretanja na međunarodnom specijalizovanom tržištu specifičnog faktora proizvodnje - visokospecijalizovanih kadrova. Kretanje tog faktora proizvodnje uslovljeno je istim motivom kao i kretanje kapitala - kreće se iz područja gde mu je proizvodnja niska, u područja rada gde mu je proizvodnja visoka.

Danas je opšte prihvaćen stav da se "egzodus mozgova" najćešće objašnjava ekonomskim, a manje sociološkim faktorima. Grupu ekonomskih faktora koji odlučujuće deluju na proces emigracije stručnjaka čine: razlike u nivoima realnog dohotka zemlje porekla i zemlje prijema; razlike u društvenom tretmanu stručne radne snage zemlje porekla i zemlje prijema i razlika relativno prosečnih dohodaka stručnjaka u poređenju sa prosečnim nacionalnim dohotkom po zaposlenom, što se smatra društvenim prestižom. Među neekonomskim faktorima se posebno ističu: demografski, geografski, socijalni i socio-psihološki i ostali činioci (politički faktori, prirodne katastrofe, epidemije, glad i sl.).

"Egzodus mozgova" je pojava koja utiče na kvalitativne osobine stanovništva koje zavise od dostignutog društveno-ekonomskog razvoja, opšteg stepena obrazovanosti stanovništva, stepena razvijenosti obrazovnog sistema i mogućnosti školovanja. U većini slučajeva, "egzodus mozgova" utiče na poboljšanje kvalitativnih osobina stanovništva zemalja prijema. Istovremeno to predstavlja gubitak vitalnog potencijala za zemlju porekla koji se ne može nadoknaditi.

Pročitano 1544 puta Poslednji put izmenjeno Utorak, 25 Decembar 2018 11:58

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo "Egzodus mozgova" - "odliv pameti"