Artnit

Sreda, 15 Maj 2013 21:11

Platon - Idealna država Istaknut

Naslovna strana knjige Republika, Univerzitet Kembridž, 1713. godine Naslovna strana knjige Republika, Univerzitet Kembridž, 1713. godine

Grčki filozof Platon u delu Država navodi da država nije pravična, jer se zasniva na neprirodnim privilegijama; na bogatstvu, na pravima po poreklu, na gruboj sili. Zato je predložio jedan "savršeni" model države gde bi svakom čoveku pravično bile određene dužnosti i prava.

Po Platonu je pravično da svaki čovek čini ono što odgovara njegovim prirodnim sposobnostima i sklonostima. Tvrdio je da su mudrost, hrabrost i umerenost urođene, prirodne sposobnosti čoveka. U nekim ljudima preovlađuje jedna, a u drugima druga od ovih sposobnosti. Zato ljudi mogu biti svrstavani po staležima (zatvorenim, strogo omeđenim grupama). Mudraci, filozofi treba da upravljaju državom i staraju se o dobrim naravima građana. Čuvari, vojnici treba da brane državu. Zanatlije, zemljoradnici i trgovci treba da se bave privrednim radom.

Platon smatra da svaki čovek treba da zna svoje spostvene granice i mogućnosti, da poštuje sebe kao nezamenljivog i preko potrebnog u delokrugu gde mu je mesto, i da radi ono za šta je najpozvaniji i najsposobniji. To znači da treba uskladiti lične interese sa opštim interesima i živeti u skladu sa prirodom.

U harmoničnoj državi-zajednici ne postoje robovi. Ne postoje ni bogati ljudi koji bi samo uživali u plodovima tuđeg rada. U takvoj državi svi ljudi su saglasni i jednodušni u kažnjavanju onih pojedinaca koji su "sišli s uma" i bezrazložno se bune protiv prirodnog, tj. umnog poretka. Ovakvi pojedinci su, zapravo, bolesnici i time izazivači oboljenja celog društvenog organizma. Njih treba odstraniti kao neki čir ili ih treba lečiti - već prema stepenu njihove opasnosti - da bi se spasila celina.

Zakoni države nisu izraz samovolje neke privilegovane manjine. Ti zakoni su izraz volje većine i temelje se na umnom uviđanju celishodnosti prirodne, iskonske podele rada i razlike među ljudima, one podele i onih razlika koje je Platon utvrdio.

Platonova idealna država je zamišljena kao ljudsko telo. Glava, ruka i stomak treba da se slože i da harmonično sarađuju po nekoj prirodnoj podeli rada. Harmoniju samosvesnog i svojevoljnog sarađivanja obezbeđuje - uslovljava sama država kao celina funkcionisanja svih pojedinaca koji u njoj žive.

Idealni model države ne vodi računa o pojedincu, mada o njemu dosta govori. Njega potpuno utapa u jednu jedinstvenu, opštu - baš zbog toga nerealnu, apstraktnu - organizaciju: u "državu" kao neki organizam, u "državu" kao opšteg pojedinca. A takva država uopšte ne može da postoji. Karl Poper kaže da je Platon začetnik totalitarne države, jer je sve podređeno državnoj vlasti.

Pročitano 9453 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Platon - Idealna država