Artnit

Petak, 27 Septembar 2019 10:15

Demijurg - graditelj sveta Istaknut

Vilijam Blejk - Antički dani Vilijam Blejk - Antički dani

Demijurg je pojam grčkog porekla koji potiče od grčkih reči demos, što znači narod i ergos što znači rad. Prvobitno značenje ovog pojma se odnosilo na majstora koji obavlja usluge, služi narodu, odnosno uopšteno graditelj ili neimar. Tako se pojam demijurg najčešće upotrebljava kao sinonim za tvorca, graditelja sveta.

U mitovima je lik demijurga često kovač, grnčar ili tkač. Ali, njihove radne obaveze su kosmičke i nisu ograničene na uski okvir zemaljskog razumevanja ovih zanimanja. Grčki bog vatre i kovačkog zanata Hefest falsifikuje štit u kovačnici koji je model svetskog života. U finskoj mitologiji Seppo Ilmarinen kuje sunce i mesec, a Khnum u drevnom Egiptu stvara svet na grnčarskom točku.

Koncept "demijurg" je u drevnoj Grčkoj bio kontroverzno pitanje. U filozofiji je pojam demijurg prvi put koristio Platon u dijalogu Timaj. On smatra da je demijurg "kreator i otac" čitavog vidljivog kosmosa, koji postojeće materije haosa, raspoređuje po uzoru na večne forme i proizvodi sve fizičke stvari sveta, uključujući i ljudska tela.

Pojam demijurga su kasnije usvojili neki gnostici, koji su u svom dualističkom pogledu na svet demijurg shvatali kao jednu od sila zla, koja je bila odgovorna za stvaranje preziranog materijalnog sveta i koja je bila potpuno tuđa vrhovnom Bogu dobrote.

Rano hrišćanstvo pojam demijurga povezuje sa grčkim izrazom za boga. Demijurg se u hrišćanstvu određuje kao Bog i Stvoritelj svih stvari. U poslanici apostola Pavla predstavlja zamenicu za "stvaralačku delatnost Gospodnju". Povremeno je reč demijurg nazivana anđeo, ali u značenju autor, izvor, razum.

Pročitano 2302 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Demijurg - graditelj sveta