Artnit

Ponedeljak, 28 Januar 2019 11:37

Talkot Parsons - Struktura društvene akcije Istaknut

Dizajn korica knjige Struktura društvene akcije Dizajn korica knjige Struktura društvene akcije

Tokom tridesetih godina XX veka američki sociolog Talkot Parsons je razvio teoriju društvene akcije, kojom objašnjava funkcionalnu međuzavisnost svih elemenata društvenog sistema u svom prvom delu Struktura društvene akcije objavljenoj 1937. godine. Ovu teoriju je razvio na osnovu elemenata iz dela Karla Marksa, Maksa Vebera, Vilfreda Pareta, Alfreda Maršala i Emila Dirkema.

Sistematska teorija društvene akcije Talkota Parsonsa je zasnovana na voluntarističkom principu. On ističe da sistem društvene akcije sadrži sledeće ključne elemente: akter, cilj, situacija, normativna orijentacija.

Prvi elemenat, akter upućuje na subjektivnu stranu akcije. Drugi elemenat, cilj je željeno stanje kome se teži. Treći elemenat, situacija ukazuje na objektivnu stranu društvene akcije. Četvrti elemenat, normativna orijentacija ima po Talkotu Parsonsu i tri posebne karakteristike: 1. Akcija se uvek odvija u vremenu 2. Orijentacija uvek podrazumeva mogućnost greške 3. Referentni okvir je subjektivan.

Iz teorije društvene akcije Talkot Parsons izvodi pet konkretnih teza. Prvo, postoji šema ili struktura koja se naziva voluntaristička teorija akcije. Drugo, ove različite kategorije u celini stvaraju novi sistem koji iako obuhvata delove ranijih sistema ne uspeva da ima sve delove bilo kog sistema, zato je pojedinačno nekompatibilan sa bilo kojim prethodnim sistemom. Treće, u celini novi sistem omogućava razumevanje i objašnjenje empirijskih pogleda svakog ranijeg teoretičara bilo pozitivističkog, evolucionističkog, utilitarnog ili idealističkog. Četvrto, ostalo je mnogo studija koje treba uraditi. Stoga je empirijska studija u toku. Peto, empirijska studija je višestruki proces. U cilju boljeg razumevanja fenomena postoji potreba za potpuno integrisanim sistematskim pristupom proučavanju empirijskih činjenica. Bez ovakvog pristupa pojavljuje se nekoliko grešaka.

Pročitano 1743 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Talkot Parsons - Struktura društvene akcije