Artnit

Sreda, 05 Septembar 2018 11:38

Benedito Kroče - Filozofija kao nauka duha Istaknut

Portret Benedita Kročea Portret Benedita Kročea

Otprilike kada je osnovao časopis La Critica 1903. godine, italijanski filozof, političar, istoričar umetnosti i literarni kritičar Benedito Kroče započinje sistematsko izlaganje svoje filozofije duha. Njegov rad se može posmatrati kao pokušaj da reši probleme i sukobe između empirizma i racionalizma (ili senzacionalizma i transcendentalizma). On se usredsređuje na živo ljudsko iskustvo, na ono što se dešava u određenim mestima i vremenima.

Glavno filozofsko delo Benedita Kročea je Filozofija kao nauka duha. Izrazom filozofija duha on označava dva različita, ali srodna aspekta. U prvom aspektu filozofija duha označava izgradnju filozofskog sistema na dalekom modelu racionalizma (tj. idealizma) klasične romantične filozofije. Njen princip je "kruženje" duha (uma ili svesti) unutar strukture sistema i u istorijskom vremenu. Kružna dinamika, koja je apsolutna imanencija odvija se između manjeg i većih trenutaka. Faze ili trenuci duha u ovom sistemu su teoretski i praktični. Teorijska podela se deli između estetike i logike, a praktični duh se bavi ekonomijom i etikom. Svaka od ovih podela ima osnovnu strukturu koja boji ili diktira, vrstu razmišljanja koja se odvija unutar njih. Dok je estetika podstaknuta lepotom, logika je podložna istini, ekonomija se bavi onim što je korisno, etika je vezana za dobrobit.

Benedito Kroče postepeno napušta, bez izričitog odricanja stanovište da je shematizam prvenstveno odgovor na metodološka razmatranja u istoriji. On smatra da istorija postaje jedinstveni medijacijski princip za sve trenutke duha, dok je duh potpuno spontan, bez unapred određene strukture. Ova promena je signalizirana objavljivanjem La storia come pensiero e come azione (Istorija kao priča o slobodi), iz serije eseja objavljenih 1938. godine koja nosi isti naslov.

Pročitano 1251 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Benedito Kroče - Filozofija kao nauka duha