Artnit

Sreda, 23 Maj 2018 10:20

Nacionalni karakter - deo ideologije i prakse nacionalizma Istaknut

Ilustracija 13 karaktera obučenih u različite nacionalne kostime Ilustracija 13 karaktera obučenih u različite nacionalne kostime

Nacionalni karakter je etno-psihološki izraz koji opisuje oblike kolektivnog samopoštovanja, senzibilnosti, ponašanja i način života koje dele pripadnici nacije ili države. To pretpostavlja postojanje psihološke i kulturne homogenosti među pripadnicima nacije ili države, kao i ideju da se svaka nacija može smatrati kolektivnom individuom sa karakteristikama analognim pojedinačnim ličnostima koji su njeni pripadnici.

Naziv nacionalni karakter je povezan sa teorijskim pristupom kulturi i ličnosti prema kojem su zajedničke crte ličnosti posledica istih obrazaca enkulturacije, socijalizacije i internalizacije pravila ponašanja i vrednosti. Imenica karakter opisuje univerzalni aspekt društvenog života i istovremeno predstavlja unutrašnju dimenziju postojanja pojedinaca i spoljašnju, vidljivu kroz kolektivno ponašanje. Pridev nacionalno postavlja ovaj univerzalni aspekt društvenog života u specifičan kontekst onih društvenih jedinica koje nazivamo nacije.

Otkada je formulisan pojam nacionalni karakter u Evropi tokom druga polovine XVIII veka, ideja da pripadnici svake nacije poseduju psihološke i zajedničke kulturne karakteristike, koje se prenose i tako ih identifikuju i razlikuju od drugih uvek je bila deo ideologije i prakse nacionalizma. Zato ona ima dvostruko značenje, istovremeno je opisni i propisni izraz. Sa jedne strane opisuje zajedničku istoriju, jezik, veru, običaje, verovanja, oblike postojanja i osećanja, a s druge strane služi da se legitimišu zahtevi za suverenitet i forme političke akcije. Prvo značenje se odnosi na suštinu svake nacije, a drugo pretpostavlja kolektivno delovanje koje daje prednost ili čak treba da stvori nacionalni karakter u stvaranju političke zajednice.

Tokom 1940-ih i 1950-ih godina izraz nacionalni karakter je stekao naučni legitimitet unutar takozvane severnoameričke antropološke škole kulture i ličnosti. Studije nacionalnog karaktera proističu iz raznih pristupa kulturi i ličnostima, uključujući konfigurativni pristup Edvarda Sapira i Rut Benedikt, osnovne strukture ličnosti koju su razvili Ralf Linton i Abram Kardiner, kao i modalni pristup ličnosti Kore Diboa.

Pročitano 897 puta Poslednji put izmenjeno Petak, 19 April 2019 10:55

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Nacionalni karakter - deo ideologije i prakse nacionalizma